ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ "ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ" & "ΦΟΡΟΥΜ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ"

Για κάθε καταχώρηση στην οποία ο τίτλος δεν ακολουθείται από κείμενο, κάντε κλικ πάνω στον τίτλο για να μεταφερθείτε αυτόματα στην παραπομπή.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008

ΟΤΟΕ - "Διεκδικούμε νέα Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ-Τραπεζών" - Ανακοίνωση 19 - Αθήνα 8 Ιανουαρίου 2008

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ – ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η πολιτική προσλήψεων των υπαγόμενων στην παρούσα επιχειρήσεων, βασίζεται στην κατά προτεραιότητα αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού τους και στη δημιουργία νέων θέσεων σταθερής απασχόλησης, για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών τους.

Θεωρούμε απαραίτητο τα ωράρια εργασίας να ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαζομένων, επιτρέποντας την αναγκαία εξισορρόπηση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής και επαρκή ελεύθερο χρόνο.

Στα πλαίσια αυτά διεκδικούμε μείωση του συμβατικού χρόνου εργασίας, με στόχο τις 35 ώρες εβδομαδιαίως, χωρίς μείωση αποδοχών.


(Απόσπασμα από τις διεκδικήσεις της ΟΤΟΕ για τη νέα συλλογική σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ-Τραπεζών. Δείτε παρακάτω ολόκληρο το κείμενο)


Ανακοίνωση Νο19


Αθήνα 8 Ιανουαρίου 2008

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

ΝΕΑ Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η ικανοποίηση των αναγκών των τραπεζοϋπαλλήλων είναι κοινωνική απαίτηση.

Οι Τράπεζες μπορούν και πρέπει να ανταποκριθούν.

Η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση να συμβάλει θετικά στην υπογραφή Κλαδικής Σ.Σ.Ε. Τραπεζοϋπαλλήλων, στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου της Πολιτείας.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ΟΤΟΕ είναι έτοιμη να διεκδικήσει νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από τις Διοικήσεις των Τραπεζών.

Με τη λήξη ισχύος στις 31/12/2007 της προηγούμενης διετούς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΟΤΟΕ-Τραπεζών, είναι ανάγκη να τεθούν άμεσα προς διαπραγμάτευση με τις Τράπεζες τα ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων, δεδομένου ότι η οικονομική και κοινωνική συγκυρία έχει πλήξει σοβαρά το εισόδημα των εργαζομένων.

Με βάση αυτήν την εκτίμηση, που στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία και επιχειρήματα και σε συνδυασμό με τα αυξημένα για μία ακόμα χρονιά ΚΕΡΔΗ όλων των Τραπεζών, που βλέπουν ήδη το φως της δημοσιότητας, η ΟΤΟΕ έχει ήδη προετοιμάσει τους δύο τελευταίους μήνες του 2007 ένα ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ προς τις Τράπεζες, με στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των τραπεζοϋπαλλήλων.

Η υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΤΟΕ και Τραπεζών επιβάλλεται για την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζόμενων στις τράπεζες και έχει ταυτόχρονα ιδιαίτερη πολιτική και κοινωνική σημασία, που αφορά και στο θεσμικό ρόλο της Κυβέρνησης, δεδομένου ότι μέσα από τις κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις πρέπει να ρυθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων σε ένα κράτος δικαίου, στο οποίο πρέπει να λειτουργούν κάθε φορά με ευθύνη της Πολιτείας οι δημοκρατικοί θεσμοί του ΔΙΑΛΟΓΟΥ και των ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ.

Αυτή η αναφορά είναι αναγκαία εξ’ αρχής και απευθύνεται τόσο στις Τράπεζες, όσο και στην Κυβέρνηση, με σκοπό να αποφευχθούν όσα έγιναν κατά την περίοδο διεκδίκησης της προηγούμενης Σ.Σ.Ε., προκειμένου αυτή τη φορά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, να είναι ομαλή, με αμοιβαία ανταπόκριση, για να οδηγήσει σε ένα καλό αποτέλεσμα σε όφελος όλων των πλευρών.

Η Πρόταση της ΟΤΟΕ προς τις Τράπεζες για τη νέα Σ.Σ.Ε. του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων είναι ρεαλιστική και τεκμηριωμένη απόλυτα, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, που θα ικανοποιεί τους εργαζόμενους στις τράπεζες και θα βρίσκεται μέσα στα όρια των δυνατοτήτων των τραπεζών.

Συγκεκριμένα η ΠΡΟΤΑΣΗ της ΟΤΟΕ για τη νέα Σ.Σ.Ε., που εστάλη στις Διοικήσεις των Τραπεζών περιλαμβάνει τους εξής ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ:

A. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Α1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ- ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διεκδικούμε μέση αύξηση 10,5% στους βασικούς μισθούς/κλιμάκια του Ενιαίου μισθολογίου του κλάδου, με περαιτέρω ενίσχυση των εισαγωγικών κλιμακίων του Ενιαίου Μισθολογίου.

Η αύξηση αυτή είναι αναγκαία :

- για να καλύψει τις διαφορές εξέλιξης του επίσημα προβλεφθέντος πληθωρισμού 2006-2007 κατά την προηγούμενη διαπραγμάτευση των νομίμων αποδοχών για τους εργαζόμενους του κλάδου και του πληθωρισμού που τελικά σημειώθηκε, σε μέσα επίπεδα.

- για να καλύψει τον προβλεπόμενο πληθωρισμό έτους 2008 σε μέσα επίπεδα.

- για να βελτιώσει τις νόμιμες αποδοχές του κλάδου σε πραγματικούς όρους, με εύλογη συμμετοχή των εργαζομένων στην αύξηση της μέσης παραγωγικότητας της οικονομίας (ΑΕΠ/ εργαζόμενο έτους 2007).

Α2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ.

Ζητάμε το ισχύον επίδομα πολυετίας :

- να αυξηθεί κατά 0,15 ποσοστιαία μονάδα (από 1,75 σε 1,90% κατ’ έτος), υπολογιζόμενο επί του κλιμακίου του Ε.Μ. στο οποίο ανήκει κάθε εργαζόμενος

- να χορηγείται σε όλες τις Τράπεζες, με τη συμπλήρωση του πρώτου έτους υπηρεσίας-προϋπηρεσίας (αντί του 3ου), ώστε να ενισχυθεί το εισόδημα των χαμηλόμισθων νέων συναδέλφων.

Β. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κοινωνικό Σχέδιο, διαβουλεύσεις, δικαιώματα πληροφόρησης και ρήτρα διασφάλισης εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε περιπτώσεις Εξαγορών και Συγχωνεύσεων επιχειρήσεων του κλάδου.

Υποβάλλοντας το κοινωνικό του σχέδιο, ο αγοραστής οφείλει:

 να δηλώνει τις προθέσεις του και να δεσμεύεται για την απασχόληση, τον τρόπο απορρόφησης τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού, τις ευκαιρίες καριέρας στην ενιαία επιχείρηση,

 να προδιαγράφει και να δεσμεύεται για τις μεθόδους με τις οποίες θα ενοποιήσει τα διαφορετικά εργασιακά-ασφαλιστικά καθεστώτα σε ένα ενιαίο και γενικά αποδεκτό σύνολο,

 να διασφαλίζει την πληροφόρηση αλλά και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (επιχειρησιακά συνδικάτα της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης επιχείρησης), στη διαμόρφωση του Κανονισμού Εργασίας, των νέων αρχών και συστημάτων διοίκησης προσωπικού της ενιαίας επιχείρησης

Διεκδικούμε τα υπάρχοντα δικαιώματα του προσωπικού να διασφαλίζονται με ρήτρα μη χειροτέρευσης, ιδιαίτερα στο θέμα της φύσης και του τρόπου καταγγελίας των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Ειδικότερα η αγοράστρια επιχείρηση πρέπει να εγγυάται:

• Ότι δεν θα γίνουν απολύσεις ή μη ανανεώσεις συμβάσεων ακόμη και για οικονομοτεχνικούς λόγους για εύλογο χρονικό διάστημα.

• Ότι δεν θα υπάρξουν πιέσεις για μετακινήσεις και μεταθέσεις προσωπικού παρά τη θέλησή τους.

• Ότι δεν θα υπάρξουν υπηρεσιακές υποβαθμίσεις, αλλά ενιαία πολιτική προσωπικού χωρίς αυθαίρετες διακρίσεις.

• Ότι θα υπάρξει σταδιακή σύγκλιση των δικαιωμάτων και των παροχών προς τους εργαζόμενους στο ευνοϊκότερο επίπεδο.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ – ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η πολιτική προσλήψεων των υπαγόμενων στην παρούσα επιχειρήσεων, βασίζεται στην κατά προτεραιότητα αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού τους και στη δημιουργία νέων θέσεων σταθερής απασχόλησης, για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών τους.

Θεωρούμε απαραίτητο τα ωράρια εργασίας να ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαζομένων, επιτρέποντας την αναγκαία εξισορρόπηση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής και επαρκή ελεύθερο χρόνο.

Στα πλαίσια αυτά διεκδικούμε μείωση του συμβατικού χρόνου εργασίας, με στόχο τις 35 ώρες εβδομαδιαίως, χωρίς μείωση αποδοχών,

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ.

Ο χρόνος εργασίας μετά τη συμπλήρωση του εκάστοτε συμφωνημένου στις οικείες κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου να λογίζεται σε κάθε περίπτωση ως υπερωρία, να αμείβεται με προσαύξηση του καταβαλλόμενου ωρομισθίου κατά 50% μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως ανά εργαζόμενο και κατά 75% για κάθε επιπλέον ώρα.

Ακόμα στην Πρόταση της ΟΤΟΕ περιλαμβάνονται και τα παρακάτω θέματα:

• ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

• ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

• ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ BONUS ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.

• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ.

• ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ – ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ .

• ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ.

• ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ).

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι υπόθεση ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

Γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι τα υπερκέρδη των τραπεζών και η θετική τους πορεία όλα τα προηγούμενα χρόνια οφείλονται κατά κύριο λόγο στους εργαζόμενους, που έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Οι Διοικήσεις των Τραπεζών οφείλουν να ανταποκριθούν θετικά στην πρόσκληση της ΟΤΟΕ και να αναγνωρίσουν στην πράξη με την ικανοποίηση των αιτημάτων μας μία πιο δίκαιη συμπεριφορά απέναντι στους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους.

Είναι υποχρέωση όχι μόνο των εργαζόμενων, αλλά κυρίως των Τραπεζών να ενισχύσουν σταθερά ένα κλίμα εποικοδομητικής συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους με το συνδικαλιστικό κίνημα.

Τέλος, είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης να συμβάλει θετικά στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και της υπογραφής της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ – Τραπεζών και να επιβεβαιώσει στην πράξη το κοινωνικό ενδιαφέρον που οφείλει ως Πολιτεία να επιδεικνύει απέναντι στους εργαζόμενους, καταξιώνοντας έτσι και το θεσμικό της ρόλο.

Η ΟΤΟΕ θα επιδιώξει σταθερά και με συνέπεια την υπογραφή της νέας Σ.Σ.Ε. και για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιήσει όλες τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτει, με βασικό στοιχείο διεκδίκησης τη θέληση, την αποφασιστικότητα και την αγωνιστική διάθεση όλων των εργαζομένων στις Τράπεζες.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στείλτε μας κείμενα στο noikiasmenoi.ergazomenoi@gmail.com για ό,τι θέλετε να συζητηθεί, να μάθετε, να προσφέρετε ενημέρωση για θέματα που μας αφορούν. Ανεβάστε τα δικά σας σχόλια σε οποιοδήποτε κείμενο θέλετε να σχολιάσετε, κάνοντας κλικ στη λέξη “σχόλια” ή “ανάρτηση σχολίου” στο τέλος του κειμένου. Δείτε με τον ίδιο τρόπο, αν υπάρχουν σε κείμενο, άλλα σχόλια. Βοηθήστε μας με κείμενά σας να καταγράψουμε τους κλάδους και τις επιχειρήσεις όπου δουλεύουν νοικιασμένοι εργαζόμενοι (π.χ. εταιρία, τομέα, διεύθυνση, αριθμό εργαζόμενων νοικιασμένων και μη, κτλ).