ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ "ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ" & "ΦΟΡΟΥΜ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ"

Για κάθε καταχώρηση στην οποία ο τίτλος δεν ακολουθείται από κείμενο, κάντε κλικ πάνω στον τίτλο για να μεταφερθείτε αυτόματα στην παραπομπή.

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Προβλήματα για τους εργαζομένους διαπιστώνει η ΕΕΔΑ

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υιοθετεί σχετική εισήγηση της ΓΣΕΕ.
Τις σοβαρές συνέπειες για τα δικαιώματα των εργαζομένων από την αυξανόμενη χρήση των εργολαβικών αναθέσεων για την παροχή εργασιών, παρά τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων εργασίας απευθείας με τον πραγματικό εργοδότη (Δημόσιο ή ιδιώτη) για την κάλυψη των αναγκών του, που συνηθέστατα, είναι πάγιες και διαρκείς τόνισε η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.) με την από 9-7-2009 Απόφασή της, κάνοντας δεκτή τη σχετική εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Ε.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ε.Ε.Δ.Α., τονίζοντας ότι βασικό χαρακτηριστικό της ευελιξίας σε βάρος των εργαζομένων είναι η μη διασφάλιση δίκαιων, υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας και η καθιέρωση πρακτικών συστηματικής παραβίασης των εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, υιοθέτησε τις θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε. και ειδικότερα κάλεσε την Πολιτεία:
- να θεσπίσει ειδικές διατάξεις που να επιβάλουν οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για την κατοχύρωση των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις εργολαβικές αναθέσεις παροχής εργασιών και συνοδεύονται από αυστηρές και άμεσες κυρώσεις για τον εργολάβο, αλλά και τον αναθέτοντα το έργο.
- να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των εργαζομένων σε εργολαβίες και ειδικότερα το δικαίωμά τους να δικαιούνται τα προβλεπόμενα από την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ),
- να προβλέψει νομοθετικά την υποχρέωση η σύμβαση μεταξύ εταιρίας ανάθεσης (Δημόσιο, ευρύτερος δημόσιος τομέας και ιδιωτικός) και εταιρίας έργου να υπερβαίνει το σύνολο των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων βάσει των αντίστοιχων συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ), καθώς και το ελάχιστο κόστος των υλικών κλπ.,
- να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών,
- ειδικότερα, ως προς το Δημόσιο, να καταγγείλει τη σύμβαση και να αποκλείει μελλοντικά ανάδοχο που έχει, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτικών φορέων, υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα και τέλος,
- στο πλαίσιο των διεθνών της υποχρεώσεων, να επικυρώσει πλέον τη Σύμβαση ΔΟΕ Αρ. 94

«Για τις ρήτρες εργασίας στις συμβάσεις με το Δημόσιο» (1949)www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Αναδημοσίευση από Καθημερινή 15 - 7 - 2009
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_15/07/2009_288878

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στείλτε μας κείμενα στο noikiasmenoi.ergazomenoi@gmail.com για ό,τι θέλετε να συζητηθεί, να μάθετε, να προσφέρετε ενημέρωση για θέματα που μας αφορούν. Ανεβάστε τα δικά σας σχόλια σε οποιοδήποτε κείμενο θέλετε να σχολιάσετε, κάνοντας κλικ στη λέξη “σχόλια” ή “ανάρτηση σχολίου” στο τέλος του κειμένου. Δείτε με τον ίδιο τρόπο, αν υπάρχουν σε κείμενο, άλλα σχόλια. Βοηθήστε μας με κείμενά σας να καταγράψουμε τους κλάδους και τις επιχειρήσεις όπου δουλεύουν νοικιασμένοι εργαζόμενοι (π.χ. εταιρία, τομέα, διεύθυνση, αριθμό εργαζόμενων νοικιασμένων και μη, κτλ).