ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ "ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ" & "ΦΟΡΟΥΜ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ"

Για κάθε καταχώρηση στην οποία ο τίτλος δεν ακολουθείται από κείμενο, κάντε κλικ πάνω στον τίτλο για να μεταφερθείτε αυτόματα στην παραπομπή.

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008

ΓΣΕΕ - Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1998 - 2007 - "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΤΕΥΧΟΣ 146 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΓΣΕΕ - Τεκμηρίωση μισθολογικών αιτημάτων της ΓΣΕΕ για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008 - "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΤΕΥΧΟΣ 145 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΓΣΕΕ - Η εργασία διαμέσου Εταιρίας Προσωρινής Απασχόλησης στην Ε.Ε. των 15 - "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΤΕΥΧΟΣ 144 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΓΣΕΕ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ - "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΤΕΥΧΟΣ 144 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΓΣΕΕ - Νεολαία: Στον αστερισμό της Εργασιακής Ανασφάλειας - "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΤΕΥΧΟΣ 139 ΜΑΙΟΣ 2007

Νεολαία: Στον αστερισμό της Εργασιακής Ανασφάλειας

Του Γ. Παναγόπουλου

Προέδρου ΓΣΕΕ

1. Εισαγωγή

Πολλά και μεγάλα είναι τα προβλήματα που απασχολούν τους νέους εργαζόμενους. Το κορυφαίο, βέβαια, είναι η ανεργία και η υποαπασχόληση. Επιπλέον, το βιοτικό επίπεδο των εργαζόμενων νέων είναι χαμηλότερο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους, καθώς στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία χωρίς την οικογενειακή βοήθεια θα είχαν οξυνθεί ακόμη περισσότερο.

Όμως, μαζί μ’ αυτά, και άλλα σοβαρά προβλήματα όπως το ύψος των αμοιβών, οι συνθήκες εργασίας, οι διακρίσεις σε βάρος των νέων εργαζόμενων, τα εμπόδια στη μόρφωση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το μεγάλο πρόβλημα των ανήλικων εργαζόμενων, η ψυχαγωγία και τόσα άλλα, καλλιεργούν καθημερινά στη νεολαία την αβεβαιότητα για το αύριο.

Συνεπώς, οι λύσεις των προβλημάτων των νέων εργαζόμενων εντάσσονται στα γενικότερα προβλήματα όλων των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις τόσο για τη συμμετοχή και τη δράση τους στους θεσμούς, όσο και για την ανάπτυξη μαζικού συνδικαλιστικού κινήματος.

2. Στοιχεία σχετικά με την εργαζόμενη νεολαία

Η κατανομή της απασχόλησης των νέων ηλικίας 14-29 ετών κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας το 2006, δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία, σχεδόν τα 2/3 των νέων, εργάζονται στον τριτογενή τομέα της οικονομίας (69,3%), ενώ στο δευτερογενή το 23,1% και στον πρωτογενή το 7,6%.

Σε ότι αφορά τη θέση στο επάγγελμα η συντριπτική πλειοψηφία (76,5%) είναι μισθωτοί, το 10% αυτοαπασχολούμενοι το 10,5% ανήκει στα συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη και το 3% στους εργοδότες.

Ο φόβος της ανεργίας και η ανάγκη της επιβίωσης αναγκάζει πολλούς νέους να εργάζονται με την ώρα (μερική απασχόληση), με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή με το κομμάτι (φασόν) και σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς κοινωνικοασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα (μαύρη εργασία). Ιδιαίτερα στον επισιτισμό, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, όπως επισημαίνει η Γραμματεία Νέων της ΓΣΕΕ, το οκτάωρο γίνεται 12ωρο ή 3ωρο, το πενθήμερο κόβεται σε τετραήμερο με μειωμένες αποδοχές, οι ατομικές συμβάσεις αντικαθιστούν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η εντατικοποίηση δυναμώνει με την υπόσχεση του πριμ παραγωγικότητας ή των BONUS, χωρίς να υπάρχει η ουσιαστική σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα.

3. Οι νέοι, τα κατ’ εξοχήν θύματα της ανεργίας

Ως άνεργος νέος ορίζεται ο νέος εργαζόμενος, ο οποίος αναζητά εργασία και δεν βρίσκει, μεταξύ των οποίων βρίσκεται ένας σημαντικός αριθμός πτυχιούχων ανωτέρων και ανωτάτων σχολών. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι νέοι στο τέλος της εκπαίδευσής τους δεν διαθέτουν επαρκή προσόντα που να ανταποκρίνονται στην αγορά εργασίας, ενώ από την άλλη η αγορά εργασίας δεν καταφέρνει να τους παρέχει την εργασιακή εμπειρία και τις απαιτούμενες θέσεις απασχόλησης για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Απ’ όλες τις μέχρι τώρα έρευνες διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήγμα από την ανεργία το δέχονται οι νεότερες ηλικιακά ομάδες του πληθυσμού.

· Η ανεργία στην Ε.Ε των 15 ξεπερνά τα 14.000.465 άτομα, ενώ στο σύνολο των 25 Κρατών Μελών ανέρχεται στα 19.000.034.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), η ανεργία αυξήθηκε κατά τα έτη 1993-2006. Το 2006 ο αριθμός των ανέργων έφτασε τα 427.410 άτομα (1993: 397.080). Τα διαθέσιμα στοιχεία, όμως, δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια το πραγματικό μέγεθος της ανεργίας, γιατί δεν συμπεριλαμβάνουν τη «συγκαλυμμένη ανεργία» στον αγροτικό τομέα, αυτούς που εργάζονται με ελαστικές μορφές απασχόλησης και τους ανασφάλιστους. Παράλληλα, δεν καταγράφουν τα φαινόμενα της υποαπασχόλησης, της εποχιακής ανεργίας, τους 150.000 περίπου νέους που εκπληρούν τη στρατιωτική τους θητεία και γενικά την απασχόληση στην παραοικονομία.

Ιδιαίτερα σοβαρό θα γίνει το πρόβλημα της ανεργίας των νέων, καθώς πολλές επιχειρήσεις αναστέλλουν τη λειτουργία τους, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των προσλήψεων στην Δημόσια Διοίκηση, δυσχεραίνοντας την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας τη στιγμή που χιλιάδες απόφοιτοι Γυμνασίων, Λυκείων, ΑΕΙ και ΤΕΙ αναζητούν για πρώτη φορά απασχόληση.

Τα στοιχεία της ΕΣΥΕ δείχνουν ότι η ανεργία των νέων κάτω των 29 ετών, εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, η οποία ανήλθε το 2006 στα 190.823 άτομα ή 17,8% (1993: 235.400 ή 21,7%). Όσον αφορά την ανεργία των νέων κατά φύλο, οι νέες γυναίκες εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, φθάνοντας το 2006 τα 115.290 άτομα ή 24,4% (1993: 144.481 ή 29,8%). Αντίθετα, ο αριθμός των νέων άνεργων ανδρών ανήλθε το 2006 στα 75.530 άτομα ή 12,5% (1993: 90.900 ή 15,1%).

Επίσης, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας συγκεντρώνουν οι νέοι και οι νέες ηλικίας 20-24 ετών. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι ενώ το 1981 ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 20-24 ετών ήταν 41.200, αυξάνεται στον αριθμό των 114.142 μέσα σε μια δεκαετία (1993), και στους 76.000 το 2006. Στην ίδια ηλικιακή κατηγορία η κατανομή των ανέργων κατά φύλο, το 2006, είναι 28.620 για τους άνδρες και 49.375 για τις γυναίκες.

Επιπλέον, από τους 427.410 ανέργους στο σύνολο της χώρας, οι 156.810 ή το 36,7% υπάγονται στην κατηγορία ‘’ΝΕΟΙ’’, στην οποία ανήκουν όλοι αυτοί που δεν εργάστηκαν ποτέ στο παρελθόν και αναζητούν πρώτη φορά εργασία. Μάλιστα, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, αυτής της κατηγορίας, συγκεντρώνουν οι νέοι και οι νέες ηλικίας κάτω των 29 ετών.

Σε ότι αφορά τους μακροχρόνια ανέργους[1] αυτοί ανέρχονται σε 245.860 άτομα εκ των οποίων οι κάτω των 29 ετών αριθμούν σε 100.200 άτομα (40,8%). Οι μακροχρόνια άνεργοι της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας αποτελούν το 52,5% του συνόλου των ανέργων. Για τους άνδρες και τις γυναίκες τα ποσοστά ανέρχονται σε 46,% και 56,8% αντίστοιχα.

Τέλος, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, της οποίας το ποσοστό των ανέργων που λαμβάνουν επίδομα ή βοήθεια είναι το χαμηλότερο σε σύγκριση με αυτό των άλλων χωρών.

Η συνολική εικόνα που αποτυπώνεται και από τα επίσημα στοιχεία είναι ότι η ανεργία πλήττει, κατά κύριο λόγο, τη νεολαία, ενώ η υποαπασχόληση και η ετεροαπασχόληση, δηλαδή η εργασία που είναι άσχετη με τις γνώσεις και την ειδικότητα του εργαζόμενου αποτελούν τις βασικές μορφές απορρόφησης των νέων. Επίσης, γίνεται φανερό πως οι άνεργοι νέοι δεν αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία από τους υπόλοιπους άνεργους, ούτε βρίσκεται ‘’στην άλλη όχθη’’ απ’ αυτούς που εργάζονται. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα της ανεργίας δεν είναι πρόβλημα μόνο των ανέργων, αλλά όλων των εργαζομένων συνολικά.

Σήμερα, χιλιάδες άνεργοι αποτελούν το τίμημα των μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενων οικονομικών πολιτικών, οδηγούμενοι στην οικονομική εξαθλίωση, στη φτώχεια και την ανέχεια.

Η ανεργία είναι το έδαφος που επάνω του ξετυλίγεται η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα με την εμβάθυνση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις..

Ακρογωνιαίος λίθος είναι η ένταξη των νέων εργαζόμενων στην παραγωγική διαδικασία στη βάση ενός «νέου» πλαισίου ευέλικτων εργασιακών σχέσεων. Έτσι, η νεολαία αποτελεί το ζωντανό «πειραματόζωο» στο οποίο δοκιμάζονται και πραγματοποιούνται οι πολιτικές ευελιξίας και απορύθμισης στην εργασία.

4. Εργαζόμενη νεολαία και συνδικάτα

Η σημασία του ρόλου της νέας γενιάς εργαζομένων, εκτός από την πλευρά της βιολογικής ανανέωσης του εργατικού δυναμικού, είναι ότι φέρνει μαζί της και το καινούριο, το νέο. Τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει, οι αντιλήψεις της για τη ζωή, ο τρόπος ζωής της, οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί, τα οράματά της, οι κρίσεις της για την κοινωνία και την εργασία, είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της. Παρ’ όλα αυτά, οι σχέσεις των εργαζόμενων νέων με το συνδικαλιστικό κίνημα (σ.κ.) είναι υποβαθμισμένη, ενώ η συμμετοχή τους μέσα στις γραμμές του σ.κ. είναι περιορισμένη. Χαρακτηριστικό είναι, όπως επισημαίνει η Γραμματεία Νέων της ΓΣΕΕ ότι από το 1.000.000, περίπου, νέων εργαζόμενων σήμερα στη χώρα μας, τα 2/3 δεν είναι γραμμένα στα συνδικάτα τους, όπως επίσης και οι 200.000 ανήλικοι εργαζόμενοι. Αυτό δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νέων εργαζομένων βρίσκονται έξω από την εμβέλεια του σ.κ., με συνέπεια να προκύπτει ένα μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας των σωματείων με τους νέους. Τα συμπεράσματα από παλαιότερη έρευνα της ΔΗΜΕΛ, η οποία έγινε για λογαριασμό της ΓΣΕΕ, είναι αποκαλυπτικά:

· Μόνο 1 στους 4 νέους είναι μέλος εργατικού σωματείου, με αποτέλεσμα η άρνηση των νέων να συμμετέχουν στο σωματείο να τους οδηγεί και σε ηθελημένη άγνοια ή αδιαφορία. Συχνότερα γίνονται μέλη του σωματείου οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και περισσότερο οι άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες.

· Πλειοψηφικά οι νέοι ασκούν κριτική στις συλλογικές οργανώσεις με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε τάσεις απομάκρυνσής τους από την πολιτική και κοινωνική δράση. Μόνο 1 στους 9 νέους δηλώνει μέλος ενός πολιτικού κόμματος, ενώ η αναλογία στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες είναι 1 στους 7. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχουν απόψεις για τα πολιτικά πράγματα. Αντίθετα, οι νέοι εργαζόμενοι αξιολογούν τα κόμματα με βάση τα προγράμματα και την ιδεολογία που προβάλλουν και λιγότερο με την ατομική τους εξυπηρέτηση.

· Για τους νέους εργαζόμενους, όπως και για τις μεγαλύτερες ηλικίες, κυριαρχεί η απαίτηση να απασχοληθεί το συνδικαλιστικό κίνημα με τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων και κυρίως με τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Απαιτούν μια δυναμική παρέμβαση όχι μόνο στα εργασιακά προβλήματα, αλλά και σ’ εκείνα που ταλαιπωρούν τους εργαζόμενους έξω από τον χώρο εργασίας, όπως αυτά της ποιότητας ζωής. Έτσι, το εκρηκτικό πρόβλημα του περιβάλλοντος κατέχει την πρώτη θέση στην ιεράρχηση των προβλημάτων των νέων εργαζόμενων στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στην αξιολόγηση των γενικών προβλημάτων δείχνουν οι νέοι στην ανεργία, την ακρίβεια, το συγκοινωνιακό, τη στέγη, τους μισθούς και φυσικά τις ανθρώπινες σχέσεις. Τέλος, οι νέοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας αγωνιούν περισσότερο για την ανεργία και το συγκοινωνιακό, ενώ του δημοσίου τομέα για την κατοικία, την υγεία και την παιδεία (ΔΗΜΕΛ, 1989-1990).

Το γεγονός ότι το πιο σημαντικό τμήμα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού εκφράζει τις παραπάνω ανησυχίες, αποτελεί πρόκληση προς κάθε κατεύθυνση.

Επίσης, από τα προαναφερθέντα είναι δυνατό να συμπεράνουμε ότι η αδυναμία εκπροσώπησης των νέων εργαζόμενων στα συνδικάτα (σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες), εξαιτίας και της ανυπαρξίας σωματείων στις ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα μειώνει τις δυνατότητες συμμετοχής των νέων στις συλλογικές οργανώσεις.

Όσο, λοιπόν, η σύζευξη νέων και συνδικάτων δεν είναι ισχυρή, τόσο το συνδικαλιστικό κίνημα επιβάλλεται να αναπροσαρμόσει τις οργανωτικές και λειτουργικές του γραμμές προκειμένου να τους εντάξει στις γραμμές του και οι νέοι εργαζόμενοι στην χώρα μας να αποκτήσουν συνδικαλιστικά δικαιώματα.

5. Προτάσεις

Η νεολαία, σήμερα, βιώνει ένα παρόν δυσμενές με αβέβαιο μέλλον.

Η ανεργία, η φτώχεια, η χρήση ναρκωτικών και η πτώση της ποιότητας ζωής είναι καθημερινά φαινόμενα. Η ψυχαγωγία έχει υποβαθμιστεί, ο πολιτιστικές δραστηριότητες έχουν ατονήσει, οι κοινωνικές σχέσεις έχουν ελαχιστοποιηθεί, η αδιαφορία και η αποξένωση κυριαρχούν.

Τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει η εργαζόμενη νεολαία και άλλα ακόμη (π.χ. ναρκωτικά κτλ.), καταρρακώνουν την προσωπικότητα του νέου και της νέας. Διότι, όλα είναι «υπό αίρεση»: η απασχόληση, η αμοιβή, το ωράριο, η κοινωνική ασφάλιση, ο βασικός μισθός, οι εργασιακές δεξιότητες, η ψυχαγωγία, η κάλυψη των ενδιαφερόντων τους, τα οράματα και οι φιλοδοξίες, η οικογένεια και τέλος η σχέση τους με την κοινωνία. Την ίδια στιγμή επιχειρείται η μείωση του ελεύθερου χρόνου και η μη συμμετοχή στα κοινά (στον εργασιακό χώρο, τη γειτονιά, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους πολιτικούς και πολιτιστικούς φορείς κτλ.), εφόσον η βασική σκέψη και ενέργεια εξαντλείται στην ύπαρξη ή όχι της εργασίας, ενώ εντείνεται ο ανταγωνισμός για «μια θέση στον ήλιο».

Οι ασφυκτικοί ρυθμοί σπουδών, τα φροντιστήρια, η συνεχής αναζήτηση εργασίας, η διπλοβάρδια, η υπερωρία, η ελαστικότητα στα ωράρια, η εντατικοποίηση των ρυθμών δουλειάς, δεν έχουν καταργήσει μόνο το 8ωρο ή το πενθήμερο, αλλά και το ρεπό, άρα και τον περιορισμό του ελεύθερου χρόνου.

Το μοντέλο της «απασχολησιμότητας» είναι η σύγχρονη ταυτότητα της νεολαίας. Ένα μοντέλο, το οποίο οδηγεί άμεσα στην υποταγή και την πλήρη εξάρτηση από τον εκάστοτε εργοδότη, όπου η νεολαία συνηθίζει να μην απαιτεί, να μη διεκδικεί, να μην αντιστέκεται, αγνοώντας την αλληλεγγύη και τη συλλογική δράση.

Η ΓΣΕΕ στην αναπτυξιακή της πρόταση διεκδικεί την αντικατάσταση αυτού του μοντέλου με αυτό της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, της οικονομίας της γνώσης, της αύξησης της απασχόλησης και της πραγματικής σύγκλισης.

Έτσι, στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου η συλλογική διαπραγμάτευση αντικαθιστά την ατομική διαπραγμάτευση και την ατομικοποίηση. Ταυτόχρονα προωθεί και ενισχύει την συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία και την διεκδίκηση αύξησης τμήματος του παραγόμενου πλούτου στους εργαζόμενους.

Όμως, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα εκτός από την διαμόρφωση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν ειδικότερα μέτρα προώθησης της απασχόλησης των νέων. Πιο συγκεκριμένα, προς αυτή την κατεύθυνση διάφοροι φορείς (συνδικάτα, σύλλογοι, πολιτικές νεολαίες κτλ.), έχουν επεξεργαστεί αντίστοιχες προτάσεις, οι οποίες συμπυκνώνονται στα εξής:

· Ίση αμοιβή για ίση εργασία μέσα από την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και σε καθεστώς πλήρους και σταθερής απασχόλησης. Όλοι οι μαθητευόμενοι να αμείβονται με τον κατώτερο μισθό της ΕΓΣΣΕ.

· Μείωση των ωρών εργασίας στις 35 ώρες, χωρίς μείωση των αποδοχών. Ήδη η εφαρμογή του 35ωρου θα αυξήσει την απασχόληση σε 130.000 άτομα περίπου, ενώ υπολογίζεται ότι θα διασωθούν επαπειλούμενες θέσεις εργασίας της τάξης των 45.000 ατόμων (ΙΝ.Ε/ΓΣΕΕ, 1997).

· Οι νέοι που ζητούν πρώτη φορά εργασία, καθώς επίσης οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης να θεωρούνται άνεργοι και να δικαιούνται επίδομα ανεργίας σε περίπτωση που μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα βρουν εργασία. Ταυτόχρονα, να υπάρξει κοινωνική πολιτική, ιδιαίτερα για τους ανέργους (περίθαλψη, δωρεάν μετακίνηση, ψυχαγωγία κτλ.).

· Απαγόρευση της παιδικής εργασίας.

· Για τους εργαζόμενους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές να καθιερωθεί η εξάωρη εργασία χωρίς μείωση των αποδοχών και να δίνεται άδεια μετ’ αποδοχών στις περιόδους των εξετάσεων, χωρίς περιορισμό ορίου ηλικίας.

· Να δημιουργηθεί δημόσιο σύστημα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για τους νέους.

· Να δημιουργηθούν μέσα στους χώρους εργασίας αίθουσες ψυχαγωγίας με βιβλιοθήκη, μουσική, παιχνίδια κ.ά., ώστε να πάψει οι νέοι και οι νέες εργαζόμενοι, -ες να υποσιτίζονται πνευματικά και έτσι να μπορούν να καλύψουν τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά.

Τέλος, είναι αναγκαίο να βρεθούν τρόποι δραστηριοποίησης της εργαζόμενης νεολαίας στις συνδικαλιστικές οργανώσεις (πρωτοβάθμια σωματεία, δευτεροβάθμιες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα), με τη δημιουργία Επιτροπών Νέων εργαζόμενων παντού, στις οποίες οι νέοι θα προωθούν τις διεκδικήσεις τους. Κάθε Επιτροπή Νέων θα έχει μόνιμες επιτροπές ανέργων, καθώς επίσης επιτροπές για τους εργαζόμενους σε άτυπες μορφές εργασίας, για τους ανήλικους εργαζόμενους και για τους άνεργους επιστήμονες.[1] Στοιχεία του 2004, ΕΣΥΕ, ΕΕΔ.

Φοροδιαφυγής νταβαντούρι τέλος - Μέχρι και άρση αξιόποινου για πλαστά και εικονικά στοιχεία - Ελευθεροτυπία (27 - 02 - 2008)

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

Κομισιόν: Δεν ζεις με κάτω από 1.183 ευρώ στην Ελλάδα - Ελευθεροτυπία (26 - 02 - 2008)

Τσεκουριά 5 ετών και στα Βαρέα-Ανθυγιεινά - Ελευθεροτυπία (26 - 02 - 2008)

Φοβούνται κοινωνικό βέτο - Ελευθεροτυπία (25 - 02 - 2008)

Σε βάρος των καταναλωτών λειτούργησε τελικά το νέο μέτρο - Ελευθεροτυπία (24 - 02 - 2008)

Η κερδοσκοπία τινάζει στα ύψη την τιμή του πετρελαίου - Ελευθεροτυπία (24 - 02 - 2008)

Πώς φτάσαμε τις Βρυξέλλες! - Ελευθεροτυπία (24 - 02 - 2008)

41 «άσφαιρα» μέτρα - Ελευθεροτυπία (24 - 02 - 2008)

«Μπόνους» με τρικ για τον προϋπολογισμό - Ελευθεροτυπία (24 - 02 - 2008)

Στη μέγκενη όσοι εργάζονται από το 1978 - Ελευθεροτυπία (24 - 02 - 2008)

Ο νέος χάρτης των ταμείων - Ελευθεροτυπία (24 - 02 - 2008)

Στρώνουν χαλί στην ιδιωτική ασφάλιση - Ελευθεροτυπία (23 - 02 - 2008)

Το Σκοπιανό... κρατάει το Ασφαλιστικό - Ελευθεροτυπία (23 - 02 - 2008)

Με αύξηση ΦΠΑ θα πληρώσουμε τον «κουμπαρά» του Ασφαλιστικού; - Ελευθεροτυπία (23 - 02 - 2008)

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2008

Ολα ανάποδα στην ευρωζώνη - Ελευθεροτυπία (22 - 02 - 2008)

Τρίτη και... φαρμακερή - Ελευθεροτυπία (22 - 02 - 2008)

Πληθωρισμός «τζούφιων» μέτρων - Ελευθεροτυπία (22 - 02 - 2008)

Πανευρωπαϊκός «ανένδοτος» από τα συνδικάτα - Ελευθεροτυπία (21 - 02 - 2008)

Γκαργκάνας... Κασσάνδρα - Ελευθεροτυπία (21 - 02 - 2008)

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008

Στον εισαγγελέα τα καπέλα πάνω από 100% στην πατάτα - Ελευθεροτυπία (21 - 02 - 2008)

Οι τράπεζες δεν έρχονται σε διαπραγμάτευση - Ελευθεροτυπία (20 - 02 - 2008)

Ψάχνουν έσοδα και από δεύτερους μισθούς - Ελευθεροτυπία (20 - 02 - 2008)

Γυναίκες; Καθαρίστε τες - Ελευθεροτυπία (20 - 02 - 2008)

Αν ξέρανε τι θέλουν... - Ελευθεροτυπία (18 - 02 - 2008)

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

ΓΣΕΕ (18-02-08) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


(18-02-08)


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ


Με αφορμή πολλά ερωτήματα εργαζομένων, για το αν οφείλεται ο μισθός στους εργαζόμενους που δεν κατάφεραν να προσέλθουν στην εργασία τους, λόγω της ασυνήθιστης χιονόπτωσης η Γ.Σ.Ε.Ε. θεωρεί ότι δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους.


Η διακοπή των συγκοινωνιών εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης και η επικινδυνότητα των δρόμων στους συγκεκριμένους Νομούς της χώρας, αποτελεί τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου, που δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της εργασίας.


Κατά το άρθρο 657 του Αστικού Κώδικα, αν ο εργαζόμενος εμποδίζεται να προσφέρει την εργασία του για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, διατηρεί την αξίωσή του στις αποδοχές, τις οποίες ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει, εκτός της περίπτωσης που έχει απασχολήσει τον εργαζόμενο λιγότερες από δέκα ημέρες.


Οι αποδοχές των ημερών αυτών οφείλονται από τον εργοδότη ακόμη και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε παρά την αντίθετη άποψη της σχετικής εγκυκλίου, που διαθέτουν οι Επιθεωρήσεις Εργασίας, ειδικά για την περίπτωση που οι επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές.


Το άρθρο 657 του Αστικού Κώδικα για ανυπαίτια αδυναμία παροχής της εργασίας, μαζί με το άρθρο 658 Α.Κ., καθιερώνουν για την σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εξαίρεση από τον κανόνα της κοινής απαλλαγής, που ισχύει για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Α.Κ. 380), στην περίπτωση δηλαδή που η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή.


Επομένως είτε η επιχείρηση λειτούργησε είτε παρέμεινε κλειστή ο μισθός οφείλεται στον εργαζόμενο που δεν κατόρθωσε να φθάσει στο χώρο εργασίας λόγω χιονόπτωσης.


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2008

Δομημένα, αν και καθυστερημένα (17 - 02 – 2008) Ελευθεροτυπία

Ο κύβος ερρίφθη (17 - 02 - 2008) Ελευθεροτυπία

Ασφαλιστικό για... ψυχοθεραπεία (17 - 02 - 2008) Ελευθεροτυπία

Καραμπόλα τριπλής σύγκρουσης (16/02/2008) Ελευθεροτυπία

Ανατιμήσεις και τον Φεβρουάριο (16 - 02 - 2008) Ελευθεροτυπία

Έκθεση πρόχειρων ιδεών (16 - 02 – 2008) Ελευθεροτυπία

Ανασφαλείς οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων (15 - 02 – 2008) Ελευθεροτυπία

Νέα 24ωρη απεργία αρχές Μαρτίου-Σκληρά μέτρα παρά την κατακραυγή (15 - 02 - 2008) Ελευθεροτυπία

ΑΝΕΡΓΙΑ-Μας βρήκε δουλειά η ΕΣΥΕ (13 - 02 – 2008) Ελευθεροτυπία

Εντατικοποίηση, προσωρινή απασχόληση αρρωσταίνουν, σκοτώνουν, κοστίζουν (13 - 02 – 2008) Ελευθεροτυπία

ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ (13 - 02 - 2008) Ελευθεροτυπία

Δείτε και

Ασφαλιστικό: 24ωρη γενική απεργία

«Η ακρίβεια είναι χορός για δύο, όπως το τανγκό» του Ζαλόγγου είναι για περισσότερους (12 - 02 – 2008) Ελευθεροτυπία

6+1 ΨΕΜΑΤΑ για το Ασφαλιστικό (12 - 02 – 2008) Ελευθεροτυπία

Δείτε επίσης

Ασφαλιστικό (11 - 02 – 2008) Ελευθεροτυπία

Περισσότερα χρόνια δουλειάς, μικρότερες συντάξεις (10 - 02 – 2008) Ελευθεροτυπία

Θα την πληρώσουν όλοι όσοι εργάζονται από το 1978 (10 - 02 – 2008) Ελευθεροτυπία

Πετάνε το γάντι της ακρίβειας στους μισθωτούς (08 - 02 - 2008) Ελευθεροτυπία

Ντούμπλεξ η μεγάλη απεργία (08 - 02 - 2008) Ελευθεροτυπία

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2008

ΔΙΕΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - Ε.Τ.Ε 2007-2008

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

"Προσλαμβάνεται και εντάσσεται στον Κανονισμό Εργασίας της Τράπεζας το προσωπικό του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού που απασχολείται στην Τράπεζα σήμερα με συμβάσεις διαφόρων μορφών. Η ένταξη γίνεται σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας."

(Απόσπασμα από τη Διετή Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - Ε.Τ.Ε. 2007-2008, που δημοσιεύτηκε από το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Σημειώνεται ότι η αναφορά σε "συβάσεις διαφόρων μορφών" περιλαμβάνει την παραχώρηση εργαζομένων στην ΕΤΕ (πρώην υπαλλήλους του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού) μέσω άλλων εταιριών. Για να δείτε όλη τη σύμβαση κάντε κλικ πάνω στον τίτλο)

Αθωώνουν τα κέρδη, ενοχοποιούν τους μισθούς (5 Φεβρουαρίου 2008) Του Γιώργου ΑΝΑΝΔΡΑΝΙΣΤΑΚΗ

Θεσμοθέτηση της γενιάς των 500 ευρώ, επιδιώκει ο ΣΕΒ (4 Φεβρουαρίου 2008) Του Ανδρέα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2008

Καθημερινή (7 Φεβρουαρίου 2008) Αδιέξοδο μετά και τη νέα συνάντηση Φ. Πετραλιά - συνδικαλιστών

Καθημερινή (7 Φεβρουαρίου 2008) Συνάντηση ΓΣΕΕ-εργοδορών

Ελευθεροτυπία (07 - 02 - 2008) Η ασφαλιστική ένταση ευνοεί τις μισθολογικές διεκδικήσεις

Ελευθεροτυπία (06 - 02 - 2008) Άρθρα για το ασφαλιστικό και τη συλλογική σύμβαση

Καθημερινή (5 Iανoυαρίου 2008) Άρθρα για τα εισοδήματα και τους φόρους

Καθημερινή (4 Iανoυαρίου 2008) Σε ρήτρα για την απόκλιση του πληθωρισμού θα εμμείνει η ΓΣEE

Ελευθεροτυπία (05 - 02 - 2008) Αλίμονο σε όσους δεν είναι ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι

Ελευθεροτυπία (14-10-2007) Διάλογος: Για το ασφαλιστικό

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2008

Ελευθεροτυπία (4-2-2008) Διαιρεί αλλά δεν βασιλεύει

Καθημερινή (3 Φεβρουαρίου 2008) Δέκα μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό

Ελευθεροτυπία (3-2-2008) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Καθημερινή (31 Iανoυαρίου 2008) ΓΣΕΕ και εργοδότες αντιμετωπίζουν δυσμενή στοιχεία για την οικονομία

Δυσθυμία στις συζητήσεις για τους μισθούς

Πιο γρήγορα η συμφωνία για τους μισθούς

Καθημερινή (31 Iανoυαρίου 2008) Στις 15 Φεβρουαρίου η συζήτηση στη Βουλή για το ασφαλιστικό

Ελευθεροτυπία (31-1-2008) Χάσμα 6,5% και διάθεση προσέγγισης

Ελευθεροτυπία (31-1-2008) Στις 13 η ουσία, στις 15 η... σάλτσα


Καθημερινή (30 Iανoυαρίου 2008) «Αυτοτελή» τα Ταμεία στον ενιαίο φορέα


Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ - Ο ΣΥΕΤΕ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΡΟΝΩΝΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ/ΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤ/ΚΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση Εργαζομένων Εθνικής


Ο ΣΥΕΤΕ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΡΟΝΩΝΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


Συνάδελφοι / Συναδέλφισσες,

Στα τέλη Νοέμβρη, κατατέθηκαν στο ΣΥΕΤΕ πάνω από 540 υπογραφές εργαζόμενων στην Εθνική, που ζητούσαν έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με θέμα το Ασφαλιστικό, εκφράζοντας την ανάγκη και τη διάθεση για συζήτηση, λήψη αποφάσεων και δράση ενόψει αντιασφαλιστικής επίθεσης.

Φαίνεται όμως ότι η βούληση 540 συναδέλφων δεν είναι ίση με την βούληση των εκλεγμένων αντιπροσώπων της ΔΗΣΥΕ και της ΔΑΚΕ στο ΣΥΕΤΕ, οι οποίοι καταφέρνουν όχι μόνο να περιφρονήσουν τους ίδιους τους συναδέλφους, αλλά και να καταστρατηγήσουν το καταστατικό του ΣΥΕΤΕ, που ορίζει ότι το 1/20 των μελών του ΣΥΕΤΕ (δηλαδή 500 υπογραφές) ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ το Δ.Σ. του Συλλόγου να ορίσει έκτακτη Γ.Σ.


Αντί αυτού, οι εν λόγω κύριοι (ή μήπως «Μονάρχες»?) του Συλλόγου, συκοφαντούν συναδέλφους της Πρότασης Προοπτικής ότι δήθεν παραπλάνησαν συναδέλφους ισχυριζόμενοι ότι είναι από τον ΣΥΕΤΕ, φτάνοντας στο σημείο να τηλεφωνούν σε συναδέλφους να αποσύρουν την υπογραφή τους εφαρμόζοντας πρακτικές της εργοδοσίας (τρομοκρατία)! Ξεχνάνε όμως οι συνδικαλισταράδες αυτοί ότι όντως εμείς και όλοι οι συνάδελφοι είμαστε από τον ΣΥΕΤΕ γιατί είμαστε μέλη του. Βέβαια οι κύριοι αυτοί, έχοντας ταυτίσει το ΣΥΕΤΕ με το Δ.Σ. και θεωρώντας τον κομματική τους παράγκα, είναι εχθρικοί απέναντι σε οποιαδήποτε κίνηση από τη βάση των εργαζομένων που αναδεικνύει και κριτικάρει τη συμβιβασμένη κι εν τέλει ύποπτη στάση τους.

Παράλληλα υποτιμούν τη νοημοσύνη και την αγωνιστικότητα των συναδέλφων, λες και οι εργαζόμενοι είμαστε χειραγωγίσιμα στρατιωτάκια που υπακούουν μόνο σε άνωθεν εντολές (από την Διοίκηση και από τα κομματικά «μαγαζιά» των εν λόγω παρατάξεων).


Όμως δεν θα τους περάσει!


Να ξέρουν οι ηγεσίες των παρατάξεων της ΔΗΣΥΕ και της ΔΑΚΕ και οι εκπρόσωποί τους στο Δ.Σ. ότι θα διεκδικήσουμε το δικαίωμα των εργαζομένων να ζητούν διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας και να παίρνουν τον αγώνα και την ζωή τους στα χέρια τους, με κάθε μέσο, κινηματικό αλλά κι έννομο.

Δυστυχώς όμως και οι ηγεσίες των παρατάξεων ΔΑΣ και ΕΝΙΑΙΑΣ έμειναν μόνο στα λόγια περί εφαρμογής του καταστατικού. Ούτε τις έδρες στο ΔΣ εκμεταλλεύτηκαν για να εξαντλήσουν τις δυνατότητες να προχωρήσουν στη σύγκληση της Γ.Σ., ούτε επιχειρηματολόγησαν για τη σπουδαιότητα της κίνησης των συναδέλφων από τα κάτω που έδειξε τη διάθεσή τους για συζήτηση και δράση.


Όμως ανεξάρτητα από τα εμπόδια που υψώνονται, όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουμε το καταστατικό και ξέρουμε πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε και την εφαρμογή του.

Δεν θα αφήσουμε τον Σύλλογο να γίνει παιχνίδι στα χέρια λίγων που ορίζουν μία Γ.Σ. ετησίως και εθιμοτυπικά για να συζητηθούν τα δεκάδες θέματα που μας απασχολούν στον εργασιακό μας χώρο.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ ακόμη και την τελευταία στιγμή να πράξει αυτό που είναι πραγματικά καθήκον του: να είναι ασπίδα προστασίας των εργαζομένων κι όχι ένα άλλοθι διαλόγου για την διοίκηση της ΕΤΕ, και να προκηρύξει ΑΜΕΣΑ έκτακτη Γ.Σ. όπως υποχρεούται να κάνει. Επιτέλους ας επιδιώξουν τον διάλογο με τους χιλιάδες εργαζομένους. Γιατί αποφεύγουν την πιο υγιή διαδικασία λήψης αποφάσεων, την Γ.Σ., που δίνει λόγο σε όλους τους συναδέλφους?


Καλούμε όλους τους συναδέλφους να αμφισβητήσουν και να καταδικάσουν με όλα τα μέσα την πραξικοπηματική και ύποπτη αδράνεια του Δ.Σ. του Συλλόγου. Όλοι μαζί να τους αναγκάσουμε να καταλάβουν τις ανάγκες μας κι εν τέλει να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε την στάση μας μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή επίθεση της κυβέρνησης και των αφεντικών απέναντι στα δικαιώματά μας. Όλη η εξουσία στις γενικές συνελεύσεις!


ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ


Επικοινωνία ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ:2103695042, 2103334432, 2107241582, 2253022575,

e-mail: protasiprooptik@in.gr, http://protasiprooptikis.blogspot.com

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ (Μάρτιος 2000) - Γράμμα προς τους νέους συναδέλφους ορισμένου χρόνου

Γράμμα προς τους νέους συναδέλφους ορισμένου χρόνου.


Καλώς ήρθατε.


Ίσως είναι η πρώτη φορά που δουλεύετε και η προσγείωσή σας είναι ανώμαλη. Δεν περιμένατε σε μια τόσο μεγάλη, δημόσια Τράπεζα να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες εργασίας, αυτό το περιβάλλον και η τόσο πρόχειρη προετοιμασία σας για τόσα που σας ρωτούν οι πελάτες και σας ζητούν οι παλιοί συνάδελφοι. Οι αμοιβές σας ίσα-ίσα το χαρτζιλίκι σας. Ίσως πάλι περιμένατε οι παλιοί συνάδελφοι να σας δείξουν περισσότερο τη δουλειά, να σας μιλούν πιο ζεστά και δεν ξέρετε τι φταιει: η δουλειά, που δεν τους αφήνει να αναστενάξουν, ο χαρακτήρας τους ή ότι σας βλέπουν σαν περαστικούς ή μικρούς για όλες τις δουλειές.

Και όλα αυτά ίσως σας φαίνονται όαση αν έχετε ταλαιπωρηθεί από την εργασιακή περιπλάνηση και την ανεργία. Όμως σύντομα και αυτή η δουλειά θα τελειώσει και ο καθένας θα ξανατραβήξει το δρόμο του ή το Γολγοθά του.


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Κάπως έτσι νοιώθαμε και εμείς όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε. Όμως τότε η μόδα της εποχιακής απασχόλησης δεν είχε επεκταθεί και στις δημόσιες τράπεζες. Τώρα την εποχή του «εκσυγχρονισμού» και της ΟΝΕ οι ανάγκες και τα δικαιώματά μας υποτάσσονται στους δείκτες και τα κέρδη τους. Η αγανάκτηση των νέων από την ανεργία του συστήματος επιδιώκεται να πνιγεί με το περιοδικό μοίρασμα της εργασίας. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας (εποχιακές, part time, ορισμένου χρόνου ή έργου) καλύπτουν τις ανάγκες τους για πιο φτηνή, χωρίς πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα εργασία και κυρίως κατακερματισμένη χωρίς διεκδικήσεις.

Φίλες και φίλοι,

Η μόνιμη σταθερή δουλειά είναι δικαίωμα όλων.

Μην υποκύψετε σε αυτούς που θέλουν να γλείψετε ή να υποσχεθείτε ψήφο. Αντισταθείτε στους άμεσους ή έμμεσους εκβιασμούς και πιέσεις. Ψηλά το κεφάλι. Οργανωθείτε, συντονιστείτε, απαιτείστε προσλήψεις μέσα από δημόσιες διαφανείς διαδικασίες.

Αγωνιστείτε συλλογικά για το δικαίωμα σε:

  • Μόνιμη και σταθερή δουλειά.

  • Ενιαίο εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς.

  • Ίση αμοιβή για ίση δουλειά. Βασικούς πρώτους μισθούς 300.000.


Μάρτιος 2000

Φιλικά

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

Στείλτε μας κείμενα στο noikiasmenoi.ergazomenoi@gmail.com για ό,τι θέλετε να συζητηθεί, να μάθετε, να προσφέρετε ενημέρωση για θέματα που μας αφορούν. Ανεβάστε τα δικά σας σχόλια σε οποιοδήποτε κείμενο θέλετε να σχολιάσετε, κάνοντας κλικ στη λέξη “σχόλια” ή “ανάρτηση σχολίου” στο τέλος του κειμένου. Δείτε με τον ίδιο τρόπο, αν υπάρχουν σε κείμενο, άλλα σχόλια. Βοηθήστε μας με κείμενά σας να καταγράψουμε τους κλάδους και τις επιχειρήσεις όπου δουλεύουν νοικιασμένοι εργαζόμενοι (π.χ. εταιρία, τομέα, διεύθυνση, αριθμό εργαζόμενων νοικιασμένων και μη, κτλ).