ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ "ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ" & "ΦΟΡΟΥΜ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ"

Για κάθε καταχώρηση στην οποία ο τίτλος δεν ακολουθείται από κείμενο, κάντε κλικ πάνω στον τίτλο για να μεταφερθείτε αυτόματα στην παραπομπή.

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2008

RENT A... WORKER - ΕΨΙΛΟΝ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 03/08/2008

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ενοικιάζονται εργαζόμενοι - τιμές λογικές

Είναι οι «όμηροι» του διπλα­νού γραφείου. Τριαντάρη­δες στην πλειονότητα τους, «εξέχοντα μέλη» της γενιάς των 700 ευρώ, δουλεύουν σκληρά, σε συνθήκες εξευ­τελιστικές, εισπράττοντας για μπόνους αβεβαιότητα, φόβο, απαξία. Στη χώρα μας ξεπερνούν ήδη τους 25.000, αν και είναι «αόρατοι» ακό­μα στα μάτια των πολλών. Οι νοικιασμένοι εργαζόμε­νοι είναι αυτό ακριβώς που ονειρεύεται η «νέα εποχή» για όλους μας: επισφαλείς, ανασφαλείς και αναλώσι­μοι. Σήμερα μιλούν στο ΕΨΙ­ΛΟΝ για τη ζωή μέσα και έξω από το γραφείο, κρύβο­ντας τα πρόσωπα τους - για ευνόητους λόγους.


ΚΕΙΜΕΝΟ | ΝΤΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
(dida@enet.gr)
«Δεν είμαστε πάπιες, είμαστε αετοί». Άστραφτε και βροντούσε ο τότε υπουρ­γός Απασχόλησης, Γεράσιμος Γιακουμάτος, όταν πριν από ένα χρόνο είχε ερω­τηθεί από τον Αλέκο Αλαβάνο για τους νοικιασμένους εργαζόμενους. Δεν έκα­νε την πάπια ο αετός της πολιτικής, αλλά κλαυθμύρισε ελαφρώς για το χάος που παρέλαβε από το ΠΑΣΟΚ, για το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας που ήταν δια­λυμένο και για την ταμπακιέρα ούτε λέξη.

Στο μεταξύ, φαίνεται πως αυτό θα είναι το κοινό μας μέλλον, αφού η νοικιασμένη ερ­γασία είναι η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη μορφή απασχόλησης της τελευταίας 20ετίας. Στην Ελλάδα μόνο σε δύο τράπεζες του ευ­ρύτερου δημόσιου ενδιαφέροντος εργά­ζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 5.000 «ενοικιαζόμενοι», ενώ συνολικά σε όλη τη χώρα αυτοί ξεπερνούν τις 25.000. Στα τρόφιμα, στις κατασκευές, στα ορυ­χεία, στα γραφεία και σε ΔΕΚΟ ακριβώς δί­πλα μας υπάρχουν συνάδελφοι που κάνουν την ίδια δουλειά σε συνθήκες σύγχρονης δουλείας. Το 2001 η κυβέρνηση Σημίτη επέ­τρεψε την ενοικίαση εργαζομένων. Οι εται­ρείες ενοικίασης ξεφύτρωσαν σαν μανιτά­ρια. Σήμερα, είναι πάνω από 10 οι εταιρείες που πουλάνε τους πάντες: από καθαρίστριες μέχρι διευθυντές.
Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 μέ­χρι σήμερα το μέγεθος του κλάδου έχει δι­πλασιαστεί στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. των «15». Ο μύθος τους θέλει νέους, ανειδίκευτους, χαμηλού επαγγελματικού προ­φίλ. Στην πραγματικότητα είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, εξειδικευμένοι, με του­λάχιστον ένα πτυχίο. Ένας στους 4 Ευρω­παίους δεν εργάζεται αλλά «απασχολείται» με συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο το Λονδίνο του Μαρξ παρά το 2008: ατελείω­τες ώρες, καθόλου υπερωρίες, κανένα επίδομα, καμία ασφάλεια. Οι νοικιασμένοι δεν μπορούν καν να συνδικαλίζονται.
Γι' αυτό στάθηκε κάτι παραπάνω από δύ­σκολο το να συναντήσω τους σκλάβους του γραφείου που πολύ πρόσφατα συγκρότη­σαν το Φόρουμ Νοικιασμένων Εργαζομέ­νων. Χρειάστηκαν πολλές μεσολαβήσεις, αρκετές εγγυήσεις και μια διαπραγμά­τευση δύο εβδομάδων για να γίνει αυτό το ρεπορτάζ. Πάνω από όλα το να είσαι νοι­κιασμένος σημαίνει ότι αύριο το πρωί μπο­ρείς να απολυθείς, χωρίς καμία αποζημίω­ση μόνο και μόνο γιατί η φάτσα σου δεν αρέσει στο αφεντικό. Πόσο μάλλον αν το καταγγείλεις δημόσια. Όλες οι έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αποδεικνύ­ουν πως οι νοικιασμένοι είναι εργαζόμενοι δεύτερης ταχύτητας και σαφέστατα δεν εξε­λίσσονται, δεν μετεκπαιδεύονται, υφίστα­νται βία στο χώρο εργασίας. Το χειρότερο όλων είναι, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, πως υπάρχει ένας δείκτης που δεν είναι με­τρήσιμος: ο φόβος και η αγωνία τους.
Κι άλλος ένας, θα πρόσθετα: η ντροπή. «Ξέρεις τι είναι να έχω φτάσει 30 χρόνων, να ζω ακόμα με τους γονείς μου και να μην μπορώ να δώσω ούτε 400 ευρώ για το σπίτι; Κι αυτό δεν φαίνεται να τελειώνει που­θενά». Ο Άγγελος δουλεύει ως νοικιασμέ­νος εδώ και μία 5ετία. Στην αρχή πίστευε πως κάνει ένα καλό ξεκίνημα, πως επιτέ­λους θα έχει κάτι να συμπληρώσει στο κου­τάκι «προϋπηρεσία» του βιογραφικού του. «Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Στην τράπεζα που δουλεύω δουλεύουν από το 1998 ενοικιαζόμενοι, πρώτα μέσα από την εταιρεία intersis, μετά μέσα από την dataplan, μετά από την delta singular, έπειτα από την axion plan. Όλες αυτές οι εταιρείες ουσια­στικά συστήνονται προκειμένου η τράπεζα να μην τους προσλάβει η ίδια, να μην έχουν τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Εξαπατά τους ανθρώπους μία τράπεζα η οποία βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο. Φαντάσου τι γίνεται αλλού».

Αυτή τη στιγμή οι «outsiders» της αγο­ράς (όλοι όσοι δηλαδή αναζητούν εργασία ή απασχολούνται βάσει άτυπου ή αβέβαι­ου καθεστώτος) είναι μειοψηφία σε σχέση με όσους έχουν μόνιμη και πλήρη απα­σχόληση («insiders»). Αυτό με απλά λόγια σημαίνει «αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων».
Τα ευρωπαϊκά κείμενα όμως και οι εισηγή­σεις των στελεχών της Ένωσης, που συνή­θως τυπώνονται στις σομόν σελίδες και οι περισσότεροι δεν τα διαβάζουμε, είναι απο­καλυπτικά. Γράφει η «Ελευθεροτυπία»: «Το εργασιακό τοπίο αναμένεται να έχει την ακό­λουθη εικόνα μετά τις προωθούμενες αλ­λαγές: Ενίσχυση των ιδιωτικών ΟΑΕΔ, ευ­χέρεια δανεισμού εργαζομένων σε άλλες επιχειρήσεις, εργασία με το κομμάτι, υπο­χώρηση των κλαδικών μισθών υπέρ των ατομικών συμβάσεων». Άρα έχει δίκιο ο Γιώργος όταν μου λέει «οι φίλοι και οι γνωστοί που μαθαίνουν πως είμαι νοικιασμέ­νος γουρλώνουν τα μάτια τους. Δεν ξέρουν καν τι είναι αυτό. Κάποιοι όταν το πρωτοακούν νομίζουν ότι κάνω κονσομασιόν. Παι­διά, εδώ που είμαι θα βρεθείτε σύντομα».


----------------------------------
«Όσοι μαθαίνουν ότι είμαι νοι­κιασμένος γουρλώνουν τα μά­τια. Δεν ξέρουν καν τι είναι αυτό. Κάποιοι, όταν το πρωτοακούν, νομίζουν ότι κάνω κονσομανσιόν. Παιδιά, εδώ που είμαι θα βρεθείτε σύντομα», λέει ο Γιώργος σκιαγραφώντας το πα­ρόν αλλά κυρίως το μέλλον. Πράγματι, από το 2001, όταν η κυβέρνηση Σημίτη επέτρεψε την ενοικίαση εργαζομένων, οι εταιρείες ενοικίασης αυξήθη­καν σαν μανιτάρια. Σήμερα είναι πάνω από 10 και πουλάνε τους πάντες: από καθαρίστριες έως διευθυντές!
----------------------------------


Η Έλενα είναι μητέρα δύο παιδιών, αριστεύσασα στο πανεπιστήμιο, με το μετα­πτυχιακό και τις γλώσσες της. «Η ενοικία­ση είναι ομηρία. Όχι μόνο δεν αντιδράς και δεν διεκδικείς καλύτερες συνθήκες εργα­σίας, ή έστω όσα δικαιούσαι, αλλά ούτε καν μπορείς να οργανώσεις υποτυπωδώς τη ζωή σου. Φανταστείτε έναν δεσμώτη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, να προσπαθεί να πληρώσει το νοίκι του, τους λογαρια­σμούς του, τη διατροφή του. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι για έναν τέτοιο εργα­ζόμενο να ανοίξει "το δικό του σπίτι". Τι μα­κροπρόθεσμο σχεδιασμό μπορεί να κάνει; Τι στόχους μπορεί να βάλει στη ζωή του;»
Όταν οι υπουργοί μιλάνε για ευελιξία και ανταγωνιστικότητα, ανθρώπινο κρέας μυ­ρίζει. Η περίφημη δε «ευελασφάλεια», το νέο μάντρα των αγορών, είναι μια άλλη λέξη για το λούκι. Έτσι το περιγράφει ο Γιάννης: «Πρώτα περνάς το λούκι των συμβάσεων ορισμένου χρόνου κι όταν καταφέρεις να υπογράψεις σύμβαση αορίστου χρόνου, ύστερα από λίγο απολύεσαι. Προσπαθείς να επιβιώσεις με το ελεεινό επίδομα του τα­μείου ανεργίας και, τελικά, έπειτα από ορι­σμένους μήνες επαναπροσλαμβάνεσαι από τον ίδιο άμεσο εργοδότη για λογαριασμό του ίδιου έμμεσου εργοδότη, στο ίδιο (ή έστω σε παραπλήσιο) αντικείμενο εργασίας με συμβάσεις και πάλι ορισμένου χρόνου! Χωρίς να γνωρίζεις καν στο διάστημα της ανεργίας σου αν πρόκειται να προσληφθείς εκ νέου από τον άμεσο εργοδότη, έστω για κάποια νέα δουλεία σε νέο έμμεσο εργο­δότη! Αυτή είναι η περίφημη "ευελιξία" ή "κινητικότητα" στην αγορά εργασίας».

Έχετε πολλές άγνωστες λέξεις; Κι εγώ. Άμεσος εργοδότης λοιπόν είναι η Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) που προ­σλαμβάνει και πληρώνει. Όμως, ο εργαζό­μενος παρέχει την εργασία του σε μια δεύ­τερη επιχείρηση, τη «χρήστρια επιχείρηση» (μην ανατριχιάζετε - χρησιμοποιώ κατά λέξη την ορολογία). Η ΕΠΑ παραχωρεί τον εργαζόμενο στη χρήστρια επιχείρηση ένα­ντι αμοιβής, με βάση σύμβαση του εμπο­ρικού δικαίου (ναι, εξακολουθώ να αναφέ­ρομαι σε ανθρώπους). Ο εργαζόμενος υπάγεται στο εργασιακό καθεστώς της δανείζουσας επιχείρησης. Έτσι, η χρήστρια επιχείρηση αποφεύγει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εργοδοτική ιδιότητα: δεν πληρώνει αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης και... παρακάμπτονται οι νόμι­μες αποδοχές και όροι εργασίας. Η σύμβα­ση εργασίας μεταξύ εργαζόμενου - ΕΠΑ συ­νήθως είναι πολύ περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Όπως εξηγεί η Σοφία Λουπασάκη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, «με τον τρόπο αυτό η χρή­στρια επιχείρηση καλύπτει ανάγκες χωρίς να προσλαμβάνει προσωπικό μειώνοντας έτσι τις δαπάνες, ενώ η ΕΠΑ εισπράττει από τη χρήστρια επιχείρηση τη συμφωνημένη αμοιβή, χωρίς να έχει την υποχρέωση στη συνέχεια να αναζητήσει εργασία για τον ερ­γαζόμενο ή να του καταβάλει μισθό στο διάστημα μεταξύ δυο αποστολών».
«Νομίζω ότι η μέρα που ένιωσα χειρό­τερα από ποτέ ήταν όταν συνδικαλιστές ήρ­θαν στο γραφείο για να μοιράσουν προε­κλογικό υλικό. Όταν τους είπα "παιδιά, είμαστε νοικιασμένοι", μας άρπαξαν τα φυλ­λάδια από τα χέρια. Βλέπεις, εμείς δεν ψη­φίζουμε για το σωματείο. Το μόνιμο προ­σωπικό διατηρεί μια αλαζονική στάση σε αυτό που βιώνουμε καθημερινά. Από τη μία δεν αντιλαμβάνεται αυτό που συμβαίνει και από την άλλη διαπιστώνουν ότι οι εργα­σιακές συνθήκες που βρίσκονται οι ίδιοι τώρα (bonus,σταθερότητα) πιθανόν στο μέλλον να μην υπάρχουν». Ο Πάτροκλος εί­ναι ένα ευγενικό, θυμωμένο αγόρι 27 χρό­νων. Ο θυμός είναι συνήθως η άλλη όψη του φόβου. Κι όπως αποδεικνύουν όλες οι έρευνες, όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση από την «παραδοσιακή» (δηλαδή την πλή­ρη) απασχόληση, τόσο μεγαλύτερος ο κίν­δυνος επισφάλειας, τόσο μεγαλύτερη η ανασφάλεια του εργαζόμενου.

«Είναι μεγάλη η προσπάθεια των αφε­ντικών να χαράξουν βαθιές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε εργαζόμενους που δουλεύουν δίπλα δίπλα. Ούτε λόγος για επί­δομα Η/Υ κι ας εργάζεσαι σε Η/Ύ. Ούτε λό­γος για επίδομα ακουστικών κι ας εργάζε­σαι σε τηλεφωνικό κέντρο. Ούτε λόγος για επίδομα βάρδιας κι ας δουλεύεις με βάρ­διες. Όσο για τα μπόνους παραγωγικότη­τας, αυτά τα παίρνουν "άλλοι". Κι ο διπλανός σου σχολάει μισή ώρα νωρίτερα κάθε μέρα... Για χάρη του διαχωρισμού μπορεί και να μην μας κοινοποιούνται πράγματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο με το οποίο ασχο­λούμαστε εις βάρος της δουλειάς».
Ο Πάτροκλος ανήκει στο 43% των πτυ­χιούχων πανεπιστημίου που 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση τους δεν είναι ακόμα «επαγγελματικά ενταγμένοι». Είναι άνεργοι, επισφαλώς απασχολούμενοι, ετεροαπασχολούμενοι. Ο κόσμος που ζει ο Πάτροκλος δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που γνώρι­σε ο πατέρας του. «Έβαλα μέσο για να βρω αυτή τη δουλειά. Μέσο, το καταλαβαίνεις; Παρακάλεσα να με νοικιάσουν».


----------------------------------
Το να είσαι νοικιασμένος σημαί­νει ότι κάνεις την ίδια δουλειά με τους εργαζόμενους του διπλανού γραφείου δίχως να ‘χεις τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Σημαίνει πως πιέζεσαι να δουλεύεις πέρα απ' το 8ώρο δίχως υπερωρίες, επι­δόματα, μπόνους παραγωγικότητας. Σημαίνει ότι βιώνεις την αλαζονική στάση των μόνιμων συναδέλφων σου απέναντι σ' αυτό που ζεις. Σημαίνει ότι μπορείς να απολυθείς αύριο το πρωί, χωρίς λόγο και χωρίς καμιά αποζημίωση. Πάνω απ' όλα σημαίνει ότι δεν μπορείς να ορί­σεις την ίδια σου τη ζωή.
----------------------------------


Στο «1984» του Όργουελ μία από τις πρώτες κινήσεις που κάνουν οι εξουσιαστές εί­ναι να αλλάξουν το νόημα των λέξεων. Κά­πως έτσι και στην Ευρώπη η εργασία μέσα σε μια νύχτα έγινε «πλήρης επισφαλής απα­σχόληση», «ευέλικτη ασφάλεια» -ελληνι­κή εκδοχή της flexicurity - «εξαρτημένη αυτοαπασχόληση», «αδήλωτη απασχόληση». Έτσι και η ενοικίαση εργαζομένων στις περισσότερες περιπτώσεις βαφτίζεται outsourcing (εξωτερίκευση εργασιών μιας εταιρείας με ανάθεση έργου σε άλλη). Πίσω από αυτή την κομψή λέξη κρύβονται χι­λιάδες περιπτώσεις εργαζομένων. Άνθρωποι που για 5,6,7 και 8 συνεχόμενα χρόνια εργάζονται στον ίδιο έμμεσο εργοδότη και στο ίδιο αντικείμενο. Πολλές φορές οι άν­θρωποι αυτοί γίνονται μπαλάκι.

Η Λούκια είναι μία από αυτούς: «Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω εργαστεί ούτε μία μέρα για τον άμεσο εργοδότη, περνάω από τις εγκαταστάσεις του μόνο για να πάω στο λο­γιστήριο, δεν έπαψα ούτε στιγμή να εργά­ζομαι στον έμμεσο εργοδότη. Απλώς αλ­λάζουν οι εταιρείες που με νοικιάζουν». Αυτό εκτός του ότι είναι εντελώς παράνομο (ο νόμος προβλέπει πως αν εργάζεσαι πέραν του 18μήνου σε μια εταιρεία, οφείλει να σε μονιμοποιήσει) έχει σοβαρές συνέπειες για τους εργαζόμενους. Εφόσον φαίνεται ότι ο νοικιασμένος εργαζόμενος εργάζεται σε εταιρεία outsourcing, δεν αναγνωρίζεται ότι εργάζεται ως δανεισμένος και συνεπώς δουλεύει με τους μισθούς και τα ωράρια που εφαρμόζει ο άμεσος εργοδότης. Έτσι, δουλεύεις ως τραπεζοϋπάλληλος υπό συν­θήκες ανειδίκευτου εργάτη.

Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο που η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου θέτει ζήτημα συνταγματικότη­τας του νομοθετικού πλαισίου ως προς την «επιχειρηματική δραστηριότητα» των «εται­ρειών προσωρινής απασχόλησης». Η Επι­τροπή επιμένει πως οι εταιρείες αυτές λει­τουργούν εις βάρος βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσβάλλουν βάναυσα την προσωπικότητα των δανειζόμενων εργα­ζομένων και αντίκεινται στα περί προστασίας της προσωπικότητας και της εργασίας του Ελληνικού Συντάγματος.


----------------------------------
Για τον Άγγελο, την Έλενα, τη Λούκια, τον Πάτροκλο, τον Γιώρ­γο, η νοικιασμένη εργασία ήταν μια διέξο­δος από την ανεργία. Ένα ξεκίνημα... Κάτι προσωρινό που όμως έγινε μόνιμο, μετα­τρέποντας τους σε όμηρους μιας αγοράς δύο ταχυτήτων, που τους πουλά και τους αγοράζει ως «εμπόρευμα». Μπαλάκια ανάμεσα σε εργοδό­τες άμεσους και έμ­μεσους, σε λέξεις, όπως flexicurity, ευελασφάλεια, κινητικό­τητα, που οι πολλοί δεν κατανοούν, αλλά οι ίδιοι βιώνουν στο πετσί τους.
----------------------------------


Οπότε οι συναντήσεις μου μαζί τους έγι­ναν σε συνθήκες πλήρους συνωμοτικότητας. Πώς γνωριστήκατε; - αυτονόητη η πρώτη ερώτηση. «Για να γνωριστούμε μεταξύ μας, προηγήθηκαν οι απεργίες για το ασφαλιστικό, στήθηκε το μπλογκ των Νοι­κιασμένων Εργαζομένων (www.noikiasmenoi-ergazomenoi.blogspot.com) κι αρχίσαμε λίγο λίγο να βγαίνουμε από τα καβούκια μας και να μιλάμε μεταξύ μας κάπως πιο ανοιχτά. Μετά, το μπλογκ λειτούργησε σαν κράχτης, ο ένας έφερε άλλον έναν, την επό­μενη άλλους δύο και πάει λέγοντας. Χρει­άζεται οι νοικιασμένοι να είμαστε ενωμέ­νοι και να έχουμε συνδικαλιστική οργάνωση. Είδαμε τη συγκρότηση σωματείου νοικια­σμένων σαν αναγκαίο κακό, γιατί τα συν­δικάτα αρνούνται να μας καλύψουν. Τού­το δεν σημαίνει καθόλου ότι δεν επιθυμούμε να αναπτύξουμε κοινή δράση με τους υπό­λοιπους εργαζόμενους. Αλλά για να πετύχουμε αυτή την ενότητα βλέπουμε ότι κι εμείς πρέπει να συγκροτηθούμε σε κάτι».
Οι κοινωνιολόγοι τους αποκαλούν baby loosers. Είναι η γενιά που δεν μπορεί να πα­ντρευτεί και να κάνει παιδιά, αφού δεν έχει τα μέσα. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπι­στημίου Αθηνών, μόνο 3 στους 10 30άρηδες μπορούν να εγκαταλείψουν την πατρι­κή εστία. Από την Ιταλία όπου γεννήθηκε το κίνημα της γενιάς των 700 ευρώ ως την Ισπανία και το κίνημα «Ποτέ στη γαμημέ­νη τη ζωή μου δεν θα αποκτήσω σπίτι», αλλά ακόμα και την πάλαι ποτέ προχωρη­μένη Σκανδιναβία, σε όλη την Ευρώπη οι 30άρηδες ασφυκτιούν. Δεν είναι τυχαίο που στα περιοδικά και τις ιστοσελίδες τους βρίσκουν χώρο κείμενα σαν κι αυτό: «Οι σύγχρονοι εργάτες ζουν μονάχα τόσο όσο βρίσκουν δουλειά και βρίσκουν τόσο δουλειά όσο η δουλειά τους αυξάνει το κεφά­λαιο των αστών. Αυτοί οι εργάτες, που εί­ναι αναγκασμένοι να πουλιούνται κομμα­τάκι κομματάκι, είναι ένα εμπόρευμα όπως κάθε άλλο και γι' αυτό είναι εκτεθειμένοι σ' όλες τις εναλλαγές του ανταγωνισμού, σε όλες τις διακυμάνσεις της αγοράς.
Γι’ αυτό τα έξοδα που στοιχίζει ο εργά­της περιορίζονται σχεδόν μονάχα στα μέσα ύπαρξης που χρειάζεται για τη συντήρη­ση του και τη διαιώνιση του.
Όταν συμπληρωθεί η εκμετάλλευση του εργάτη από τον εργοστασιάρχη, τότε πέφτουν πάνω του τα άλλα τμήματα της αστικής τάξης: ο σπιτονοικοκύρης, ο μπα­κάλης, ο ενεχυροδανειστής...». Είναι ο Μαρξ και ο Ένγκελς που μιλάνε. Αίσιον κι ευτυ­χές το 1848...

Το τέλος της καλοπέρασης επί πιστώσει - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 03/08/2008

Ο νέος τρόμος λέγεται πιστωτικές κάρτες - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 03/08/2008

Το βάρος σήκωσαν πάλι τα συνήθη θύματα - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 03/08/2008

Η Θράκη οπισθοδρομεί στην υπανάπτυξη του 1980 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 02/08/2008

Ο προαναγγελθείς θάνατος της αμερικανικής μεσαίας τάξης - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 02/08/2008

Εθνική Τράπεζα: Παζάρια για τις συντάξεις - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 02/08/2008

Τρελά κέρδη μετρούν οι πετρελαϊκές - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 01/08/2008

ΙΚΑ: Αλλοι 262.000 και επιπλέον ελλείμματα - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 01/08/2008

Ρεκόρ 4,1% ο ευρωπληθωρισμός - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 01/08/2008

Σταθερά δεύτερη σε ανεργία η Ελλάδα - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 01/08/2008

Χαρίζουν 2 δισ. στην Εθνική - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 01/08/2008

51-48 υπέρ της ανατροπής στις ΔΕΚΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 01/08/2008

Ακτοπλοϊκές: Αύξηση ώς 25% στα εισιτήρια σε 60 μέρες - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 01/08/2008

Βενζίνη: 4η στην ακρίβεια η Ελλάδα - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 31/07/2008

Ψώνια: Μόνο τα απαραίτητα - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 31/07/2008

Προφυλακιστέος ο πλοίαρχος ύστερα από μαραθώνια απολογία - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 31/07/2008

Ασφαλιστικά ταμεία - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 31/07/2008

Πέραμα - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 30/07/2008

ΓΣΕΕ: Αντισυνταγματική η τροπολογία, παρωδία το νέο σύστημα διαιτησίας - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 30/07/2008

Αλά αμερικέν τα χρέη μας - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 30/07/2008

SOS από 2 Ταμεία: «Καταρρέουμε...» - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 30/07/2008

ΟΑΕΕ και Επικουρικό Εθνικής δεν μπορούν να πληρώσουν συντάξεις

«Σε 4 μήνες πάμε για αναγκαστική μείωση συντάξεων»

Οι μεγαλόπνοες κυβερνητικές «μεταρρυθμίσεις» για ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων όχι μόνο δεν εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους, αλλά τα οδηγούν σε οικονομική δυσπραγία, σε βαθμό που να μην μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Υπό κατάρρευση βρίσκεται ήδη ο ΟΑΕΕ, είπε χθες ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ στον Γ. Παπανδρέου και προέβλεψε ότι σε 4 μήνες θα νομοθετηθεί μείωση των συντάξεων. Διελκυστίνδα Αλογοσκούφη, Αράπογλου και εργαζομένων οδήγησε το άλλοτε κραταιό Επικουρικό των εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας να μην έχει να καταβάλει συντάξεις Αυγούστου.

Δείτε εδω

EUROBANK: Σε στενωπό διετούς κρίσης η οικονομία - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 29/07/2008

«Σταματήστε το έγκλημα» - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 29/07/2008

Ψάχνουν στα αμπάρια το «γιατί» της έκρηξης - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 28/07/2008

Συλλογικές συμβάσεις ΔΕΚΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 28/07/2008

Δολάριο: Ο πονοκέφαλος - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 20/07/2008

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 20/07/2008

Τα καρτέλ του Αιγαίου οδηγούνται σε σύρραξη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 20/07/2008

Στην ουρά για πτώχευση! - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 20/07/2008

ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 20/07/2008

Εξι ανοιχτά μέτωπα - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 20/07/2008

Παραμένει το πρόβλημα για νέους και γυναίκες - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 20/07/2008

Η αποτυχία στην πράξη - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 20/07/2008

ΚΡΙΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 20/07/2008

Εφιάλτης τα στεγαστικά δάνεια - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 20/07/2008

Διάλογοι - Για την οικονομική κρίση - ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 20/07/2008

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ

Η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι πλέον γεγονός και οι ηγέτες της Ε.Ε. μιλούν για στασιμοπληθωρισμό και κίνδυνο ύφεσης σε πολλές χώρες. Ποιες είναι οι αιτίες αυτής της κρίσης και πότε θα αρχίσει να φαίνεται το φως στην άκρη του «τούνελ»;

**Σύμφωνα με τον Πλούταρχο Σακελλάρη, το πρόβλημα δεν θα είναι παροδικό. Ο μεγάλος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία έγκειται στην εξάρτηση της παραγωγής από όλο και πιο ακριβές πρώτες ύλες και ενέργεια με καταστροφικές συνέπειες στο κλίμα του πλανήτη.

Σε χώρες όπως η Ελλάδα, που εισάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, η αύξηση τιμών σημαίνει μειωμένη αγοραστική δύναμη. Είμαστε, δηλαδή, ήδη φτωχότεροι και μάλιστα πλήττονται δυσανάλογα οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

**Ο Παντελής Κάπρος επισημαίνει ότι η πρόσθετη επιβάρυνση των αναπτυγμένων χωρών για την προμήθεια ενεργειακών προϊόντων ανέρχεται στο 1,8% του ΑΕΠ ετησίως. Η λύση είναι η μετάβαση σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτικούς εξοπλισμούς (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνικούς σταθμούς κ.ά.). Μόνο που η στρατηγική αυτή απαιτεί χρόνια. Εν τω μεταξύ, η οικονομία θα «κινείται» με φυσικό αέριο, το οποίο, αν παραμείνει ακριβό, θέτει σε κίνδυνο τη μετάβαση.

**Ο Γιάννης Στουρνάρας εξηγεί ότι η Ελλάδα διδάσκεται λόγω της κρίσης ένα σημαντικό μάθημα: ότι επαναπαύθηκε στο «μαξιλάρι» που της προσφέρει το ευρώ και δεν έκανε βήματα ώστε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Παραμένει μια εξαιρετικά εσωστρεφής οικονομία, με μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, με το μικρότερο ποσοστό συνολικού εμπορίου στο ΑΕΠ, με συμμετοχή ξένων επενδύσεων στο σύνολο των επενδύσεων και με το μικρότερο ποσοστό εθνικής αποταμίευσης.


Δείτε περισσότερα:

Ερευνα «Ε» Τρομάζει η ανεργία στην Εύβοια - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 19/07/2008

Σε περικοπές 300 εργαζομένων προχωρεί η Vodafone - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 19/07/2008

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2008

Ελεύθερος με εγγύηση 120.000 ευρώ και όρους - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 18/07/2008

14 ακτοπλόοι στο δόκανο της Επιτροπής Ανταγωνισμού - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 18/07/2008

«Μαύρο και το 2009» - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 18/07/2008

Αναθεώρηση λίστας βαρέων και ανθυγιεινών - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 18/07/2008

Ψάχνουν τι θα ...δώσουν και βρίσκουν τι θα κόψουν - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 17/07/2008

Για τους συνταξιούχους Εθνικής ούτε επικούρηση ούτε... stock options - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 17/07/2008

Πληθωρισμός - πετρέλαιο - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 17/07/2008

«Ο πρόεδρος ανησυχεί» για τον πληθωρισμό 5%Εισαγόμενος, λέει, ο πληθωρισμός γι' αυτό η Κομισιόν τον φουντώνει

Στα 132 το βαρέλι αλλά δεν «φάνηκε» στις αντλίες

Η τελική κρίση για τους συμβασιούχους - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 16/07/2008

Πολύ ...ακάλυπτος ο Ιούνιος - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 16/07/2008

Νέος χρηματιστηριακός εφιάλτης - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 16/07/2008

Ευρωζώνη: Η μεγαλύτερη τούμπα της βιομηχανικής παραγωγής - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/07/2008

Fed Save America - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/07/2008

Αναντίστοιχο με την κοινωνική ανεργία το 7,7% της ΕΣΥΕ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/07/2008

Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στον ΣΕΒ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/07/2008

Απολογήθηκε για τα ομόλογα, αφέθηκε ελεύθερος - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/07/2008

Κυβέρνηση, θύμα της οικονομικής πολιτικής της - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 14/07/2008

Εγγυητές δανείων ψάχνουν... εγγυητή - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 14/07/2008

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008

Τύφλα να 'χει το ευρώ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 13/07/2008

Στα χνάρια της αμερικανικής ύφεσης βρίσκεται η Βρετανία - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 13/07/2008

Σκαλώνει ο εξαγωγικός κινητήρας της Ασίας - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 13/07/2008

ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 13/07/2008

Το ταμείον είναι μείον

Βουλιάζει το ΙΚΑ

Πτώση ρεκόρ της ανταγωνιστικότητας - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 13/07/2008

Μπορεί να ξεπεράσει το 5% ο πληθωρισμός - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 13/07/2008

Τους χάλασαν τα σχέδια για αύξηση του ΦΠΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 13/07/2008

Βαρύ το κόστος της κρίσης - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 13/07/2008

Στην ανάγκη θα φάνε και μεταλλαγμένα - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/07/2008

Θέμα: Ασφαλιστικό - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/07/2008

Οι αετοί της αγοράς μαζεύουν τα «ορφανά» της Πετραλιά

«Οι φιλοδοξίες μας περιορίζονται στον δεύτερο πυλώνα»

«Η γενιά των 700 ευρώ δεν μπορεί να αγοράσει ιδιωτική ασφάλιση»

Ζοφερά αδιέξοδα ζητούν μάγους - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/07/2008

Πιάσαμε τα... πλοκάμια του καρτέλ των δημητριακών - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 11/07/2008

Και στου δρόμου τα μισά... τρύπα 1,5 δισ. - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 11/07/2008

Αυξήθηκε η ενεργειακή εξάρτησή μας - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 11/07/2008

«Βουτιά» 6,6% βιομηχανικής παραγωγής - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 11/07/2008

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

«Δεν αντέχουμε κ. Καραμανλή» - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 25/08/2008

ΓΣΕΕ: Ούτε να το σκεφτείτε ότι θα επιβαρυνθούμε κι άλλο με φόρους...

Στο μέγαρο Μαξίμου πάει σήμερα η εργατική τάξη (ΓΣΕΕ) και απαιτεί από τον πρωθυπουργό: «Δεν αντέχουμε, κ. Καραμανλή, νέους φόρους και περικοπές μισθών». Στα τελευταία 4 χρόνια η συνεισφορά μισθωτών και συνταξιούχων στο σύνολο των φόρων εκτοξεύτηκε στο 50,1% (από 43% το 2004). Τρία φοροσενάρια, στο τραπέζι του πρωθυπουργού.


Δείτε περισσότερα εδώ

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2008

Μanpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008

Τρισέ: ενοχοποιώντας τους αθώους - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/07/2008

Δανεισμός: Στις επιχειρήσεις η σκυτάλη - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/07/2008

Ανάπτυξη στην ευρωζώνη: Στη μέση κάθησε η Ελλάδα - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/07/2008

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ: Κι από πάνω οι ευρωμανδαρίνοι μάς βρίσκουν... ακραίους - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/07/2008

Μπήκαμε σε νέο κύκλο εργασιακής ερημοποίησης - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/07/2008

Δικαίωση συμβασιούχων: Νέο «χαστούκι» στο διάταγμα Παυλόπουλου - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/07/2008

Κύριοι, αποτύχαμε... 27 φορές - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 09/07/2008

Σκάνδαλο των ομολόγων: Αλλοι 9 απολογούνται - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 08/07/2008

92% δεν βλέπουμε φως στο τούνελ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 08/07/2008

Παράταση και μετά το 2010 στη δυνατότητα μικρού ΦΠΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 08/07/2008

Ακαμπτος στο 4,9% σε μήνα... αυτοσυγκράτησης - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 08/07/2008

Μέγκενη: Φόρων - πληθωρισμού - επιτοκίων - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 07/07/2008

Η δουλειά τρώει τον... Ελληνα - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 07/07/2008

Αναστενάρηδες οι δανειολήπτες - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 06/07/2008

Πάγωσαν οι αγορές, πούντιασε η οικονομία - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 06/07/2008

Βιομηχανία ανατιμήσεων - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 06/07/2008

ΑΓΟΡΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 06/07/2008

Πληθωριστικό σοκ

Ακρίβεια - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 06/07/2008

Επίδομα φτώχειας υπέρ ΔΕΗ

Ολοι οι κλάδοι στη... δίαιτα

Θέλουν, αλλά και διαφωνούν

Διπλός πονοκέφαλος για τον υπουργό Οικονομίας - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 06/07/2008

Προσάναμμα φοροδιαφυγής ένας κακοσχεδιασμένος φόρος υπεραξίας - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 05/07/2008

Στον εισαγγελέα χονδρέμποροι λαχανικών με κέρδος 233% - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 05/07/2008

Ανάγκη κατάρτισης χωριστού δείκτη τιμών για τα φτωχότερα στρώματα - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 05/07/2008

Το μαύρο κοκτέιλ του πληθωρισμού 5% - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 05/07/2008

Φαύλος κύκλος: κρίση - απώλεια φόρων - νέοι φόροι - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 05/07/2008

8 νομά σ' ένα τριά - ζωή κάτω από την μπάρα των 700 ευρώ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 05/07/2008

«Κάνατε το σιτάρι επενδυτικό προϊόν» - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 05/07/2008

147 δολάρια, διότι, επειδή... γιατί έτσι - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 04/07/2008

Και είπεν: Οχι έκτακτοι φόροι - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 04/07/2008

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 04/07/2008

Τρισέ: Τελευταία και βλέπουμε


Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2008

ΟΜΕΔ - ΔΑ 11/2008 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας (2008 & 2009)

Δείτε τις αυξήσεις του 2008 εδώ

Δείτε τις αυξήσεις του 2009 εδώ

ΗΠΑ: 8,3% η πραγματική ανεργία - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 03/07/2008

Χάος στα υπό ενοποίηση ταμεία - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 03/07/2008

Συντάξεις: Λιγότερα, χειρότερα κι... αργότερα

ΙΚΑ: Και παράνομες προσλήψεις και απολάκτιση εισφορών

Ασφάλιση ζητούν οι μετανάστριες - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 03/07/2008

Πρωταθλητές οι Ισπανοί - δεύτεροι οι Ελληνες - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 02/07/2008

ΣΥΝ: Εκδικητικές απολύσεις - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 02/07/2008

9% η αύξηση για μεσαίους 0,57% για τους... σπάταλους - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 02/07/2008

Σαλτάρισε ο ευρωπληθωρισμός - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 01/07/2008

Δαπάνες υγείας στην πρέσα και 5 απάτες - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 01/07/2008

Προτάσεις ΓΣΕΕ & ΣΕΒ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 01/07/2008

Δασκαλόπουλος: Δεν θίγονται οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2008

Ενα αυτογκόλ θα βόλευε την κυβέρνηση - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 28/06/2008

5,1% Ισπανία και 5,8% το Βέλγιο - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 28/06/2008

Σκηνοθετείτε κατάρρευση για να κόψετε τις συντάξεις - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 28/06/2008

Ηλιο με ήλιο μετά ξύλου - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 26/06/2008

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΟΥΜAKAΣΤΗΝ 2η ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ - ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2008

Φορολογία - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 09/08/2008

ΓΣΕΕ - Φύλο και εργασιακές σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. - "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΤΕΥΧΟΣ 151 ΙΟΥΝΙΟΣ

ΓΣΕΕ - Η διεθνική συλλογική δράση: οι αποφάσεις Viking και Laval - "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΤΕΥΧΟΣ 149 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΓΣΕΕ - ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (FLEXICURITY) ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΤΕΥΧΟΣ 149 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΓΣΕΕ - ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΤΕΥΧΟΣ 148 ΜΑΡΤΙΟΣ

ΓΣΕΕ - Η ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΤΕΥΧΟΣ 148 ΜΑΡΤΙΟΣ

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2008

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 22/06/2008

Κερδισμένοι και χαμένοι από την κούρσα του πετρελαίου - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 22/06/2008

ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Μια νέα παγίδα από... τα παλιά - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 22/06/2008

Κοινωνική έκρηξη φοβάται η κυβέρνηση - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 22/06/2008

Η επιστροφή της ΑΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 22/06/2008

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Ακλόνητο το «τέρας» - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 22/06/2008

Ενισχύσεις χωρίς... κονδύλια για τους μη έχοντες - ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 22/06/2008

Πάνε για νέα αύξηση εισιτηρίων - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 21/06/2008

200.000 χωρίς επίδομα ανεργίας - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 20/06/2008

Αλλοι δύο πρόεδροι Ταμείων πάνε για κακούργημα - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 20/06/2008

Συλλαλητήρια για την ακρίβεια - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 20/06/2008

Και «αλμυρά» και ανάρπαστα - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 19/06/2008

Ευρω-ξεσηκωμός για την ακρίβεια - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 19/06/2008

Διαδήλωση κορυφής στις Βρυξέλλες, για μπαλώματα συζητούν οι «27»

Σε κλοιό σήμερα και η σύνοδος κορυφής

Για πρώτη φορά συλλαλητήριο απόψε στο Σύνταγμα για το καλάθι της νοικοκυράς


Προφυλαγμένοι από συρματοπλέγματα και εκατοντάδες αστυνομικούς, περικυκλωμένοι από χιλιάδες διαδηλωτές, που έφθασαν από όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, οι ηγέτες των «27» θα επιχειρήσουν να δώσουν κάποιες «ασπιρίνες» στους Ευρωπαίους που πλήττονται από την ακρίβεια. Τρακτέρ, φορτηγά, ακόμη και ταξί απέκλεισαν χθες το κέντρο των Βρυξελλών σ' έναν πρωτοφανή ευρω-ξεσηκωμό. Διαδήλωση το απόγευμα και στην Αθήνα κατά της ακρίβειας. Στη Θεσσαλονίκη οι αντιδράσεις θα πάρουν τη μορφή συναυλίας.

Δείτε περισσότερα εδώ

Για το ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων (4-8-2008)

Αθήνα, 04/08/2008

Συνάδελφοι –ισσες,

Είμαστε οι εργαζόμενοι του διπλανού σας γραφείου. Αυτοί που η ΕΤΕ απασχολεί με συμβάσεις ενοικίασης, δήθεν outsourcing για να μπορεί να έχει υπαλλήλους με χαμηλότερους μισθούς, περισσότερη ανασφάλεια, χωρίς δικαίωμα σε συλλογική σύμβαση, χωρίς συνδικαλιστική κάλυψη. Πολλοί από μας έχουμε ήδη προϋπηρεσία 3, 5 ή και περισσότερα χρόνια, υψηλή εξειδίκευση στον Τραπεζικό Τομέα, πτυχίο ή και μεταπτυχιακό Ανώτατης σχολής.

Παρόλα αυτά όμως η Εθνική μας κατατάσσει στην δεύτερη κατηγορία εργαζομένων, εργαζομένων με μειωμένες απαιτήσεις, χωρίς δικαιώματα. Κάθε φορά που η Τράπεζα απλώνει το μακρύ της χέρι και στο μόνιμο προσωπικό, κάθε φορά που οι μόνιμοι αγωνίζονται να σταματήσουν την απληστία της Τράπεζας κάνοντας απεργιακό αγώνα, η Τράπεζα δίνει σε μας τον ρόλο του απεργοσπάστη. Με την απειλή της απόλυσης πάνω από το κεφάλι μας έχει εξασφαλιστεί η σχεδόν ομαλή συνέχιση των εργασιών σε κρίσιμα τμήματα της παραγωγής.

Φέτος η ΕΤΕ, με αύξηση κερδών 70% για το 2007, αρνήθηκε να υπογράψει την κλαδική συλλογική σύμβαση των μονίμων. Προχωράει στο χτύπημα και των συνταξιούχων μην αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις της προς το ασφαλιστικό τους ταμείο και μετά τους περιπαίζει με το βάλε βγάλε τα λεφτά χωρίς να σέβεται ούτε την ηλικία τους.

Τα Ταμεία υποφέρουν από έλλειψη πόρων αφού η Τράπεζα ξεφορτώνεται μόνιμους με εθελούσιες εξόδους, φορτώνει το κόστος των εθελούσιων εξόδων στα Ταμεία και στην θέση τους προσλαμβάνει καθημερινά ενοικιαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να είναι μέλη των Ταμείων και δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές.

Εμείς πρέπει να αρκεστούμε στην σύνταξη του ΙΚΑ, όποια θα είναι αυτή όταν θα βγούμε στη σύνταξη, οι μόνιμοι πληρώνουν σήμερα χωρίς να ξέρουν αν θα έχουν παροχές αύριο και τα Ταμεία σε λίγο θα ζητιανεύουν για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς τους ασφαλισμένους.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα σας χωρίς να μπορούμε να συμμετέχουμε γιατί πάνω μας κρέμεται η απειλή της απόλυσης.

Ζητάμε την άμεση εγγραφή όλων των ενοικιαζόμενων υπαλλήλων στις Τράπεζες στα σωματεία των μονίμων.

Μόνο έτσι η ενότητα των εργαζομένων θα γίνει πράξη και οι αγώνες θα γίνουν μαζικοί και αποτελεσματικοί.

Ζητάμε την ένταξή των ενοικιαζόμενων υπαλλήλων στους οργανισμούς των Τραπεζών ως κανονικοί υπάλληλοι.

Να μην αφήσουμε την τακτική του διαίρει και βασίλευε να πιάσει τόπο.

Φόρουμ Νοικιασμένων Εργαζόμενων

www.noikiasmenoi-ergazomenoi.blogspot.com

noikiasmenoi.ergazomenoi@gmail.com

Στείλτε μας κείμενα στο noikiasmenoi.ergazomenoi@gmail.com για ό,τι θέλετε να συζητηθεί, να μάθετε, να προσφέρετε ενημέρωση για θέματα που μας αφορούν. Ανεβάστε τα δικά σας σχόλια σε οποιοδήποτε κείμενο θέλετε να σχολιάσετε, κάνοντας κλικ στη λέξη “σχόλια” ή “ανάρτηση σχολίου” στο τέλος του κειμένου. Δείτε με τον ίδιο τρόπο, αν υπάρχουν σε κείμενο, άλλα σχόλια. Βοηθήστε μας με κείμενά σας να καταγράψουμε τους κλάδους και τις επιχειρήσεις όπου δουλεύουν νοικιασμένοι εργαζόμενοι (π.χ. εταιρία, τομέα, διεύθυνση, αριθμό εργαζόμενων νοικιασμένων και μη, κτλ).